Astrologie en loterij

Advertenties

STUDIE HOROSCOPEN WINNAARS LOTERIJ

fortuna

Dit artikel is gewijd aan Vrouwe Fortuna:). Is ze je voorbij gesneld of klopte ze aan je deur? En kan astrologie helpen om te voorkomen dat je investeert in loten die niets op gaan brengen?

Een deel van dit artikel bestaat uit een oorspronkelijke column die ging over de horoscopen van vijf winnaars van een loterij en wat die horoscopen met elkaar gemeen hebben. Daar heb ik een voorbeeld aan toegevoegd. Maar eerst een kanttekening.

Er zijn veel meer horoscopen van verliezers dan van winnaars. Wie nu verliest kan later winnaar zijn (al is de kans gering). Er is geen garantie op winnen als je dezelfde hoeveelheid en soort aspecten hebt (want misschien zijn er wel 10.000 ‘lucky charts’ aan het meedoen). Evenmin kan ik garanderen dat er geen prijs aan je neus voorbijgaat als je besluit niet meer mee te doen vanwege je slechte horoscoop. Maar als je benieuwd bent naar de overeenkomsten (en verschillen) tussen de horoscopen van winnaars van een loterij, lees dan verder…Want wanneer je geen enkele overeenkomst ziet, dan zou je de gok kunnen wagen om te stoppen met je geld naar de loterij te brengen.

Er staat al iets op deze site over drie winnaars (gelukkige) en over een minder gelukkige winnaar (vermoord om zijn geld), in het Engels (http://www.astromarkt.net/astrology-and-winning-lottery.html). Het ging om een Franse vrouw, een Engelsman en een Amerikaan. De vermoorde winnaar is ook een Amerikaan (zie http://astropost.blogspot.com/2010/01/lottery-winner-with-bad-luck.html).  Het nieuwste voorbeeld op Astropost is dat van een man die vele miljoenen won in maart 2012. Klik daarvoor hier en ontdek dat dezelfde patronen aan het werk zijn.

De horoscoopvergelijking tussen deze winnaars leverde al een paar interessante gemeenschappelijke factoren op. Daarna betrok ik er nog een horoscoop bij (van een Fransman). Er waren veel overeenkomsten in de geboortehoroscoop, progressies en transits die een gemeenschappelijk symbool eruit liet springen: Jupiter natuurlijk! Jupiter is het symbool van succes, geluk en voorspoed. Om te laten zien hoe vaak Jupiter genoemd wordt, heb ik Jupiter vet gemaakt.

De bevindingen van de bovengenoemde studie waren:

GEBOORTEHOROSCOPEN LOTERIJ WINNAARS

A Overeenkomsten in de geboortehoroscopen van winnaars

1. Mercurius-Jupiter aspecten (conjunctie en driehoek) bij alle drie de gelukkigen en niet bij de ongelukkige winnaar

2. Mars-Jupiter aspecten (parallel, inconjunct en anderhalf vierkant) bij alle drie de gelukkigen maar niet bij de ongelukkige winnaar

3. Jupiter-Uranus aspecten (conjunctie, parallel en driehoek) bij de gelukkige winnaars, maar niet bij de ongelukkige.  Ergo, in de horoscopen met bekende geboortetijdstippen zijn Jupiter en Uranus ook in aspect met de Ascendant..

4. Venus-Saturnus

Venus-Saturnus (conjunct/parallel en sextile bij twee van de winnaars, maar niet bij de derde die al zijn geld in een paar jaar opmaakte – hij had Venus inconjunct Jupiter = teveel feest – en wel bij de ongelukkige winnaar. Het aspect heeft meer met het beheer van geld dan met het geluk van winnen te maken, lijkt het.

5. Venus-Pluto

De combinatie van geld krijgen of verdienen is Venus-Pluto. Alle vier hebben deze combinatie op een of andere manier (een quindecile, Zon=Venus/Pluto, Venus in Schorpioen en de ongelukkige winnaar had Venus oppositie Pluto.

Maar er waren nog veel meer overeenkomsten te vinden in de midpunt combinaties!

B Midpunt combinaties in de radix van de twee winnaars

Twee winnaars hadden een bekend geboortetijdstip, zodat gekeken kon worden naar de posities van Maan, Ascendant en MC. Voor de fijnproevers volgen hier de midpunt combinaties die ik aantrof in de horoscopen van deze twee winnaars. Jupiter/Uranus is het midpunt van de meevaller en de prettige verrassing of opluchting. Er zijn meerdere verbanden met Jupiter en Uranus.

1. Hij heeft Zon anderhalfvierkant Jupiter/Uranus en vierkant Jupiter/Neptunus. Zij heeft Uranus half vierkant Zon/Jupiter en Zon anderhalf vierkant Jupiter/Neptunus.

2. Hij heeft Ascendant i.v.m. Jupiter/MC en Uranus/MC. Zij heeft Ascendant i.v.m. Jupiter/Uranus. Dat symboliseert een positieve verandering van omgeving.

3. Ascendant met Pluto en Midhemel

Haar Pluto anderhalf vierkant AC/MC

Zijn Ascendant vierkant Pluto/MC

NB De Engelsman zonder bekende geboortetijd heeft Zon driehoek Jupiter en Uranus met Mercurius en Mars in nauw aspect met de Jupiter-Uranus conjunctie. Neptunus en Jupiter rijzen voor de Zon uit.

C Meer opvallende kenmerken van de horoscoop van winnaars

1. De midhemel van de Francaise staat in de 24ste graad van Weegschaal, conjunct Arcturus (een vaste ster die rijkdom zou beloven volgens oude geschriften) (http://users.winshop.com.au/annew/new_page_1.htm). Volgens Dane Rudyhar staat een vlinder met extra vleugel symbool voor deze graad. Een extraatje?:)

2. Andere interessante positie: Quaoar, in nauw hard aspect met Jupiter en Uranus. Quaoar is het symbool van nieuwe werelden en realiteiten.

3. De Engelsman had liefst drie driehoeken binnen 5 graden orb en Zon quatronovile Pluto (wat zoveel betekent als je verheugen in winst) Easy come, easy go?

En ik noem ook nog een verband tussen de huizen 5 en 9.

TRANSITS OP DAG VAN DE WINST

Er waren VEEL belangrijke transits/progressies tegelijk en VEEL gunstige. Ik wil ze hier niet allemaal op gaan sommen (zie de link voor meer info), maar de man die in februari 1993 miljonair werd had 7 gelukkige transits en progressies, waarvan vier keer met Jupiter. De Engelsman (zonder geboorteuur) had er beduidend minder. Uranus sextiel Mars, Neptunus sextiel Zon…Hij joeg het geld er in een paar jaar doorheen en kwam in de gevangenis. De ‘ongelukkige winnaar’ die later werd vermoord had op de dag van de loterij eindelijk een aspect tussen Mercurius en Jupiter (Progressieve Jupiter was vierkant geboorte Mercurius), maar hij had ook transit Saturnus inconjunct geboorte Saturnus (het nadeel van status of ambitie).

HOROSCOOP FRANSE WINNAAR LOTERIJ

Onderstaand voorbeeld komt uit het bestand van Astro.com. Hier is de horoscoop van een jongeman die dertig was toen hij 2 miljoen in de Franse loterij won. Je ziet de geboortehoroscoop, de transits en de progressies en een tekening van de progressieve horoscoop met transits. De gegevens wijken niet veel af van die van de andere winnaars. En de transits en progressies zijn opnieuw overvloedig!

franse-winnaar

Radix (geboortehoroscoop):

 • Zon vierkant Jupiter en Uranus
 • Mineur aspect tussen Mercurius en Jupiter (108 graden)
 • Venus wijd driehoek Pluto
 • Venus en Saturnus rijzend voor de Zon
 • Maan en Quaoar in het tweede huis van geld

Het Mars-Jupiter-verband is er niet, maar Jupiter-Uranus, Mercurius-Jupiter, Venus-Pluto en Venus-Saturnus komen ook hier naar voren.

Progressies: (6 waarvan 1 belangrijke met Jupiter plus belangrijke progressieve positie voor Jupiter/Uranus!)

franse-winnaar-progressies

 • Progressieve Jupiter en Uranus (op Ascendant) sextiel progressieve Zon!
 • Progressieve Ascendant half vierkant Zon/Maan
 • Progressieve Maan sextiel Pluto
 • Progressieve Mercurius driehoek Mars
 • Progressieve Venus conjunct Mars en Progressieve Mars

Het totaalbeeld van de progressies is van emotionele verandering, positie ontwikkelingen (een meevaller), discussie en passie plus een veranderende situatie die de motivatie raakt.

Transits (9, waarvan drie met Jupiter, 2 met Venus en twee met Pholus)

 • Pholus (keerpunt) driehoek Progressieve Midhemel
 • Pholus driehoek de Zon
 • Jupiter conjunct Saturnus (verband 5-9
 • Jupiter vierkant Pholus
 • Jupiter inconjunct Quaoar
 • Jupiter inconjunct Maan in 2de huis (voordeel dat je uit balans brengt)
 • Neptunus driehoek Maan en driehoek MC
 • Uranus driehoek progressieve Venus en oppositie Progressieve A/MC
 • Transit Node conjunct Progressieve Zon
 • Venus en Mars halfvierkant Zon/Maan en Mars

Het totaalbeeld van de transits is dat van positieve (Jupiter) keerpunten (Pholus), dromen die uitkomen (Neptunus driehoek) en vrolijkheid (Venus).

HOROSCOOP AMERIKAANSE WINNARES LOTERIJ

De gelukkige winnares van de Cleveland Loterij van 28 februari 1990 werd geboren op 29 oktober 1949. Haar geboortehoroscoop correspondeert met die van andere winnaars.

1. Jupiter Uranus

– Jupiter is quatronoviel Uranus (160 graden; een noviel telt 40 graden)

– Jupiter/Uranus is conjunct Neptunus in het vijfde huis van het spel en oppositei Node

– De zon is binoviel Jupiter en driehoek Uranus

2. Mercurius vierkant Jupiter; Mars biquintiel Jupiter.

Dat zijn weer twee aanwijzingen voor ‘geluk’.

3. Venus driehoek Pluto  (er is een wijder vierkant met Saturnus)

Met andere woorden: zij werd geboren met diverse aanwijzingen voor het maken van fortuin en voor succes in het leven (door speculatie en meevallers).

EN..de heerser van het tweede huis van geld is de Maan. De Maan staat op het MC, respectievelijk oppositie en sextiel de combinatie van het geld (Pluto en Venus).

De transits en progressies voor de dag waarop ze de loterij won (en het lot kocht) zijn nogal een uitdaging en bovendien niet allemaal exact. Ze wijzen op verrassing, spanningen, stress, verwijdering en onzekerheden, terwijl er 1 transit is dat een meevaller aangeeft. Het zijn progressief MC vierkant Uranus, progressieve Ascendant vierkant Mercurius, transit Saturnus oppositie progressieve Ascendant en vierkant Mercurius, transit Neptunus anderhalfvierkant Progressief AC/MC, transit Pluto inconjunct Ascendant en dan eindelijk: transit Jupiter/Uranus oppositie Progressief MC. Als je een (groot) winnaar bent dan verandert je positie ten opzichte van de mensen in jouw cirkel. Mensen willen geld van je of eisen het zelfs. Kijk maar naar de horoscoop van de ongelukkige winnaar! Misschien moet je wel dankbaar zijn als jouw horoscoop niet lijkt op die van de mensen met het juiste lot.

 LINKS

http://www.astromarkt.net/jupiter-neptunus-aspect-en-midpunt.html

http://www.astromarkt.net/jupiter-uranus-aspect-en-midpunt.html

http://www.astromarkt.net/pholus-astrologie.html

http://www.astromarkt.net/quaoar.html

http://www.astromarkt.net/astrology-and-winning-lottery.html

DISCLAIMER

Horoscopen moeten gelezen worden in het licht van iemand’s geslacht, genen, situatie, conditie, leeftijd en positie en werken nooit ‘omgekeerd’ (net als statistieken). Je horsocoop, transits en progressies kunnen overeenkomsten hebben met die van de winnaars, maar het blijft een kans kleiner dan te worden getroffen door de bliksem. Er is niet zoiets als een ‘lot’, er zijn wel loten…

Reacties gesloten