Horoscoop van Anne Frank

Advertenties

Geboortehoroscoop, transits en progressies van Anne Frank

Bijna iedereen weet wie Anne Frank was en hoe haar korte leven verliep. Velen van ons groeiden op met het Dagboek van Anne Frank.  Ik las het boek toen ik 13 was en noemde mijn dagboek ‘Anne’ zoals Anne schreef aan ‘Kitty’. Het dagboek maakt nog steeds indruk op nieuwe generaties. Anne Frank gaf een gezicht aan de miljoenen slachtoffers van het Nazi-regiem. Hier gaat het over haar horoscoop en hoe de horoscoop doorwerkt, ook na haar dood, telkens als haar dagboek haar doet ‘voortleven’.

Horoscopen moet je altijd zien in het licht van de omstandigheden. Het is nooit zo dat een horoscoop zou aangeven hoe en wanneer je zult eindigen. In tegendeel: mensen die op dezelfde dag geboren worden sterven zelden in hetzelfde jaar of op dezelfde dag (lees het hier). Je geslacht, genen, cultuur, plaats in de maatschappij en afkomst bepalen voor het overgrote deel je ‘lot’. De Nazi’s gaven de factor ‘afkomst’ een extra grote rol…

Een horoscoop geeft karaktertrekken aan (die soms logischerwijs gevolgen hebben). Dat Anne frank een Joods meisje was in een land dat was bezet door de volgelingen van een Jodenhater, kleurt de kijk op haar horoscoop.

Slechts enkelingen ontkomen aan de greep van de bezetter en sommigen hebben er dik van geprofiteerd. Zij hadden hun afkomst en de tijd mee. Moeilijke transits en progressies zijn zwaarder en soms fataal in tijden van oorlog, epidemie of onderdrukking. Elk moeilijk aspect, elke tegenslag en elke fout kan in zulke tijden fataal zijn zonder beschermers in de buurt. In “Saturn in times of war heb ik op Astropost een Nederlands voorbeeld daarvan laten zien: Pieter Hoppen, geboren 12 september 1919, die op 23-jarige leeftijd op grond van valse beschuldigingen van verraad door een Nederlandse verzetsgroep werd vermoord en begraven, iets wat pas bekend werd toen een van de leden van de groep op 86-jarige leeftijd met het verhaal naar buiten kwam. De jongeman had ten tijde van zijn dood transit Saturnus vierkant Zon. Saturnus in hard aspect is altijd in je nadeel, maar in oorlogstijd des te meer. Dat heeft ook Anne Frank moeten ervaren met transit Saturnus. De bedoeling van de Nazi’s was de joden uit te roeien en je moest heel veel geluk hebben om te overleven. Saturnus is juist een teken van pech, tegenslag en depressie.

ARRESTATIE EN DOOD

Op 4 augustus 1944, dit jaar meer dan 70 jaar geleden, werd Anne Frank samen met haar familie opgepakt. Voor iedereen is dat een tragische gebeurtenis. Helaas gebeurde dat ook nog onder een voor Anne Frank extra slecht gesternte. Transit Saturnus conjunct de Zon en vierkant MC wijst niet alleen op afscheid en het afsluiten van een periode, maar ook op achteruitgang van gezondheid en positie. Verder is Pholus quindeciel Saturnus en progressieve Zon, en ook nog inconjunct geboortezon, als aangever van een keerpunt (in slechte zin) waarbij je iets opgeeft of verliest. Er is die dag ook een zogenaamd zacht aspect: progressieve ascendant maakt een driehoek met Uranus, de planeet die bij haar MC staat (een dag voor een verandering) en hoort bij het achtste huis van leven en dood. Haar kleine wereld veranderde ingrijpend, er is een onverwachte crisis en alles wordt anders. (Combinaties van Uranus en Saturnus hebben vaak als thema: vrijheidsbeperking.)

In haar bittere omstandigheden verloor Anne Frank na iets meer dan een half jaar het leven toen ze ondanks daarvoor aanwezige medicijnen niet werd behandeld voor een ziekte die ze opliep in het kamp.

Anne Frank overleed in maart 1945 aan typhus met transit Pholus vierkant progressief MC (keerpunt in conditie/status) en een transit van Neptunus vierkant progressieve Zon, anderhalf vierkant geboorte Zon(verzwakking ziekte) en dichtbij het IC. Je ziet ook transit Jupiter inconjunct progressief MC. Transits van Jupiter begeleiden vaker het einde. Jupiter symboliseert o.a. ‘reizen’ en ‘hoop’.

Wij krijgen allemaal van tijd tot tijd dergelijke aspecten, maar met een dokter en antibiotica in de buurt, in een warm bed en met goed eten kunnen we dit aan. Dat alles was voor mensen in kampen niet beschikbaar. De omstandigheden waren bewust verschrikkelijk. Anne Frank heeft in de laatste maanden veel verdriet gehad om het lot van de mensen om haar heen.

DAGBOEK VAN ANNE FRANK

Als mensen na hun dood genoemd worden, dan is er een transit of progressie met de geboorte-of progressieve horoscoop. Dat gebeurde ook met de horoscoop van Anne Frank. Het is niet zo vreemd, want haar dagboek houdt de herinnering aan Anne Frank (en door haar ook aan het lot van de Amsterdamse joden) levend. “Ik wil voorleven…ook na mijn dood’ schreef Anne Frank in haar dagboek in maart 1944…De horoscoop spiegelt de gebeurtenissen na haar dood alsof ze voortleeft.

Op de dag dat haar dagboek voor het eerst in een krant werd genoemd (3 April 1946) stond de progressieve Zon exact vierkant haar MC en transit Jupiter nabij een oppositie met het progressieve MC toen er een uitgever werd gevonden. Anne Frank werd in juli 1999 een van de 100 meest belangrijke personen van de geschiedenis genoemd. Toen zag je progressieve Zon driehoek Saturnus (respect krijgen) en transit Uranus driehoek progressief MC (in het nieuws komen). Toen een groep mensen probreerde de boom voor haar huis – hierboven op de foto – te redden stond transit Jupiter oppositie haar Zon met transit Saturnus inconjunct MC.

LINKS: MIEP GIES EN ANNE FRANK

Miep Gies is de vrouw die de Franks van eten voorzag en tot na haar 100ste nog actief was met het vertellen over het dagboek, dat zij had veilig gesteld en na de oorlog overhandigde aan de vader van Anne, de enige overlevende van de familie. Zij overleed in 2010. Haar horoscoop zie je op Astropost: chart of the late Miep Gies…

Quotes uit Het Achterhuis (het dagboek van Anne Frank) op Wikiquotes: http://nl.wikiquote.org/wiki/Anne_Frank laten haar positieve inslag (Jupiter rijzend voor de zon) zien…

Over het thema van de vrijheidsbeperking (Saturnus en Uranus): http://www.astromarkt.net/saturnus-uranus.html

Reacties gesloten