Horoscoop Frida Kahlo

Advertenties

ASTROLOGISCHE KIJK OP FRIDA KAHLO

Meer dan 100 jaar geleden al was de geboortedag van Frida Kahlo, de beroemde gekwelde kunstenares, echtgenote van Diego de Rivera. Ook nu nog spreekt haar leven tot de verbeelding. IN 2003 kreeg een film over haar een Oscar.

Ze werd geboren op 6 juli 1907 om 8u30 in Coyoacan Mexico en stierf kinderloos op 13 juli 1954, kort na haar 47ste verjaardag. Haar horoscoop is een aansprekend voorbeeld van de werking van astrologie door de geboortehoroscoop, transits en progressies. Deze geven haar kunstenaarschap, haar lijden, haar huwelijken en relaties en het ongeval een plaats in de tijd.

ARTISTIEKE GAVEN

Venus en Neptunus symboliseren het kunstenaarschap, ook in haar horoscoop. Stier op het MC leidt naar Venus als eindheerser. Neptunus rijst voor de Zon uit. Verder zie je dat de heerser van het vijfde huis van creativiteit (Jupiter) geen aspecten maakt binnen 5 graden orb of binnen teken. Dat maakt Jupiter prominent. Er zijn meer aanwijzingen in de richting van kunst. Zo staat de Maan in Stier bovenin de horoscoop en is de Maan in Stier éen van de symbolen voor kunstzinnigheid. De Maan maakt geen majeure aspecten binnen teken of orb en is daarmee prominent. Je kunt deze positie in haar horoscoop lezen als volgt: ze is bovenal een kunstzinnige vrouw. Succes in de schone kunsten had ze wel, maar verder was ze letterlijk vaak ongelukkig.

ONGEVALLEN, ZIEKTES EN OPERATIES

Frida Kahlo is geboren met Mars conjunct Uranus, beide retrograde in het vijfde huis van creativiteit. Mars is ‘Out of Bounds’ en dat geeft de planeet van de actie, energie, agressie, sex en verwondingen een speciale lading! Op jonge leeftijd kreeg zij een zwaar ongeval dat haar kreupel maakte. Ze onderging vele operaties en werd ook eens gearresteerd.

Op haar zesde kreeg zij polio. Dat was toen Saturnus retrograde terugkeerde op de geboorte positie (Progressieve Saturnus conjunct Saturnus), een vrij zeldzaam progressief aspect. Saturnus is de dispositor van het zesde huis van ziekte en staat in het achtste huis leven en dood, sexualiteit en problematiek. Het progressief MC was conjunct de geboortemaan die in de laatste graad van Stier staat (verandering van perspectief en mogelijk begin van kunstzin).

HET ONGEVAL EN DE WEG NAAR DE KUNST

Ze studeerde medicijnen toen ze door het ongeluk werd getroffen in september 1925, 18 jaar oud. Daarna brak ze haar studie af en legde ze zich min of meer noodgedwongen toe op de kunst. Voor de grote veranderingen in haar leven zijn er verschillende indicaties.

1. In 1925 veranderde haar zon progressief van teken…

2. In de solaar van 1925 staat Uranus op het IC en Pluto staat samen met de Zon (Uranus en Pluto samen wijzen op een sterke verandering en levensgevaar).

3. Op 11 september staat transit Uranus vierkant geboorte Pluto, opnieuw een aanwijzing in dezelfde richting.

4. Op 13 september staat Neptunus exact vierkant haar MC.

5. Jupiter activeert de Zon-Mars-Neptunus constellatie (Jupiter bevordert hier dus inactiviteit en werkeloosheid en Jupiter – in de persoon van de geneesheren – redt haar het leven)

6. Transit Uranus staat inconjunct de Ascendant (exact op 16 september) en dat is een aanwijzing voor een shock of ingreep

Je ziet: een indrukwekkend aantal aanwijzingen voor dramatische veranderingen en voor het moeten opgeven van een loopbaan. In de geboortehoroscoop zien we, behalve de samenstand van Mars en Uranus oppositie Zon en Neptunus, midpuntcombinaties als Zon oppositie Mars/Uranus, Mars vierkant Zon/Uranus en: Neptunus vierkant Zon/Mars en Zon Uranus als predispositie voor ongevallen en operaties.

In het jaar van haar overlijden (de solaar voor haar verjaardag 1 week eerder) zie je de solaar Maan conjunct het geboorte MC als aanwijzing voor een verandering van conditie of positie en Venus (heer 8, dispositor van het huis van leven en dood, van de solaar) staat conjunct de prominente Maan in Stier. Deze Maan in Stier bovenin de horoscoop geeft aan dat zij boven alles een vrouw was die voor de kunst en de liefde leefde en die aantrekkelijk was ondanks al haar operaties en littekens (en zonder cosmetische ingrepen).

OVERLIJDEN

Toen ze overleed was dat met Pluto vierkant het MC en conjunct de Ascendant en Mars vierkant Saturnus (de combinatie van Mars-Saturnus en Pluto op één dag is een gevaarlijk). Op die dag was er een zonnetransit conjunct Jupiter en het was na Jupiter oppositie Uranus: waarschijnlijk was haar dood een verlossing. Ze leed extreme pijnen en in het jaar ervoor (met transit Saturnus conjunct haar Zon) was haar been geamputeerd. Er is geen sectie verricht maar er zijn vermoedens (ook teksten in haar dagboek wijzen erop) dat zij de dood een handje heeft geholpen met een overdosis.

In het jaar van haar overlijden (de solaar voor haar verjaardag 1 week eerder) zie je de solaar Maan conjunct het geboorte MC als aanwijzing voor een verandering van conditie of positie en Venus (heer 8 van de solaar) staat conjunct de prominente Maan in Stier die aangeeft dat zij boven alles een vrouw was die voor de kunst en de liefde leefde en die aantrekkelijk was ondanks al haar operaties en littekens (en zonder cosmetische ingrepen).

SEXUELE RELATIES EN HUWELIJK

Al die pijnen en dat lijden weerhielden haar er niet van ook na haar huwelijk in 1929 met Diego de Rivera sexuele relaties met zowel mannen als vrouwen te onderhouden.

Frida Kahlo’s vele relaties en ontrouw vind je in Venus conjunct Pluto vierkant Saturnus (een ‘die hard’ in de liefde). Heer 1 opponeert met heer 7. Zon opponeert met Mars. Zon oppositie Uranus. Je ziet hier al genoeg aanwijzingen voor een stormachtig huwelijk.

In het jaar van haar huwelijk had zij Maan driehoek Jupiter, sextiel MC en vierkant de conjunctie van Venus en Pluto. De progressieve Maan maakte ook een driehoek met progressieve Venus. Dat zijn alle aanwijzingen voor liefdesgeluk.

Frida en Diego gingen scheiden nadat hij een affaire had met haar jongere zuster, maar in 1940 trouwden ze opnieuw onder aansprekende aspecten: progressief MC conjunct Venus en Pluto, Progressieve Maan conjunct progressieve Venus; de solaar heeft een samenstand van Zon en Maan en Jupiter staat op het MC van de solaar.

Tenslotte: ik heb niet de horoscoop van Diego de Rivera, maar wel die van Leon Trotzki (7 november 1879 om 22u10 in Janowka). Frida had een affaire met Trotzki. Zijn Maan staat conjunct haar Ascendant, zijn MC vierkant haar Jupiter (heer 5) en er is een driehoek tussen haar en zijn Mars.

Reacties gesloten