Horoscoop Volkert van der Graaf

Advertenties

DE VRIJGELATEN MOORDENAAR IN DE HOROSCOOP

Horoscopen oordelen niet en moet je zien in het licht van de omstandigheden, tijd, cultuur en genen. Maar ook moet je de horoscoop zien vanuit het  oogpunt van degene van wie de horoscoop is. Niemand wordt geboren als moordenaar of slachtoffer en geen horoscoop geeft aan dat je een moord zult gaan plegen.Horoscopen geven omstandigheden en karakters aan. Wat men er mee doet is een tweede.

GEBOORTEHOROSCOOP VAN VOLKERT VAN DER GRAAF

De man die een eind aan het leven van Pim Fortuijn maakte, is op vrijdag 2 mei 2014 vrijgelaten na 2/3 van zijn straf te hebben uitgezeten, twaalf jaar na zijn misdaad.  Hij heeft nooit verklaard waarom hij de moord pleegde. Pim Fortuijn had in 2002 de kiezer aan zijn kant (zie: over het succes in zijn horoscoop), maar had ook politieke vijanden. Een van die vijanden was Volkert van der Graaf. Hij werd geboren op 9 juli 1969 om 8:30 v.m. te Middelburg.

Er zijn een paar belangrijke kenmerken in de horoscoop:

1. Saturnus ‘roepend’ (NA) voor ambitie op elk mogelijk niveau (de plicht roept)

2. Mars OOB (buitenbeentje wat betreft agressie en energie). Mars staat anderhalf vierkant Zon en sextiel Uranus. De combinatie Zon-Mars-Uranus hoort bij ‘het korte lontje’ en mensen die nu direct en liefst gisteren al willen ingrijpen en zaken veranderen. Mars maakt een anderhalfvierkant met het midpunt Saturnus/Pluto (Mars-Saturnus-Pluto is de combinatie van de onnatuurlijke dood). Je kunt Mars-Saturnus-Pluto duiden als volgt:

“Put zich uit en werkt veel te hard. Kan in geweldsituaties terechtkomen of geweld gebruiken (tegen zichzelf of anderen). Wil ondanks tegenstand winnen.’

Omdat zowel Mars als Saturnus belangrijk zijn in de horoscoop van Volkert van der Graaf, heeft de midpuntcombinatie met Pluto extra gewicht. Pim Fortuijn had deze combinatie bovenin zijn geboortehoroscoop staan. Ook is deze combinatie nadrukkelijk te zien in de solaar 2001/2002 van Volkert vd G (zie verderop).

3. Neptunus (dispositor 8ste huis van leven en dood) is cruciaal (vierkant Ascendant): belangrijk geloof/ideaal, niet altijd realistische kijk op de wereld

4. De Maan staat bij het MC (family man, emotionele aspecten zijn belangrijk, belang van het ‘milieu’)

5. Ixion maakt een hard aspect met zijn Zon/Maan. Ixion is net als Pholus een minuscuul brokje met een eigen plaats in de horoscoop. Ixion is het symbool van de ‘ondankbare hond’, de slechte gastheer en de slechterik in het algemeen. Het midpunt Zon/Maan geeft aan wat je met hart en ziel wil of wat je motiveert of wat in jouw leven in de schijnwerpers staat. Volkert van der Graaf beschouwde Pim Fortuyn wellicht als een foute politicus, maar door zijn misdaad is hij zelf fout. Het thema van misdaad en straf EN van de tweede kans is Ixion*). Ixion staat in de schijnwerpers (Zon en Maan) in zijn horoscoop. En Ixion komt in zijn leven inderdaad sterk naar voren.

6. Pholus staat op de Descendant als aanwijzing voor een point of no return. Als Pholus op de midhemel staat, dan is er een keerpunt in de status (door het beroep verandert alles). Als Pholus op de Descendant staat dan is er een keerpunt in de omstandigheden (door een bepaalde situatie verandert alles of je bent de katalysator van veranderingen om je heen). Je kunt in een periode met transits of progressies van Pholus ‘in eigen voet schieten. Op de dag van de moord stond transit Pholus oppositie zijn MC en werd hij opgepakt. Hier zie je de transits en progressies op de dag die een plaats heeft gekregen op de zwarte bladzijden van de geschiedenis van Nederland:

MOORD OP FORTUIJN

Van der Graaf heeft geen verklaring afgelegd over zijn beweegredenen om Pim Fortuijn dood te schieten. Je ziet in de wisselwerking tussen beider horoscopen wel wat aanwijzingen.

1. Zijn Mars staat vierkant de Mercurius van Pim Fortuijn (strijdige opvattingen).

2. Zijn Maan staat vierkant de Saturnus van Pim Fortuijn. Als de twee elkaar ooit zouden hebben gesproken of gekend, dan zou dit wijzen op een emotionele muur tussen beiden.

3. De Mars van Fortuyn staat exact op de Ascendant van zijn moordenaar. In relaties man-vrouw of man-man zou het erop wijzen dat Volkert van der Graaf door Fortuyn werd ‘gedreven’, geactiveerd.  De dader ziet Fortuyn als de aanleiding (iemand die HEM raakt).

4. Omdat Pholus op de Descendant van de moordenaar staat, krijg je Mars van Fortuyn oppositie Pholus/Descendant van Van der Graaf

Kennelijk was dat genoeg voor Van der Graaf in de periode dat zijn progressieve Zon een hard aspect met de Maan maakte en hij moeite had met veranderingen in het algemeen. Begin mei 2002 waren er meer moeilijke transits en progressies dan dit ene. Pluto (symbool van de stress, politiek, strategie en crisis) speelt daarbij een hoofdrol.

Ttransit Pluto was oppositie het midpunt Zon/Maan. Verder staat Pholus oppositie het geboorte MC (voor een keerpunt) en zie je progressief MC quindeciel Mars (een sterke focus op actie/agressie).Transit Pluto staat oppositie het progressieve MC, zodat je de combinatie krijgt van P MC qd Mars = T Pluto (een combinatie die op een geweld -Pluto – daad -Mars- kan wijzen).

Het is vreemd hoe de horoscoop van Volkert vd G aanhaakt op die van Pim Fortuyn. De moord op 6 mei 2002 was met zijn Pr Zon in 19de graad Leeuw en dat is exact in dezelfde graad als Saturnus en progressieve Mars van Pim Fortuijn. Mars-Saturnus- einde energie (of dood). Zo’n Zon-Saturnus verband bestaat ook tussen Michael Jackson en zijn arts (die schuldig werd bevonden aan de dood van MJ, maar dan omgekeerd. De Saturnus van Michael Jackson staat op de progressieve Zon van Conrad Murray: http://astropost.blogspot.nl/2009/07/conrad-murray-saturn-and-michael.html )

Een ander opmerkelijk punt is, dat in zijn solaar (verjaarshoroscoop) van 2001 (geldig tot zijn verjaardag op 9 juli 2002) het thema van de onnatuurlijke dood (zie Mars-Saturnus-Pluto in Artikel Mars-Saturnus) op de horizon (as descendant-ascendant) staat. Het trio Mars-Saturnus-Pluto vormt een aspectcombinatie in de geboortehoroscoop van Volkert van der Graaf en staat bovenin de horoscoop van Pim Fortuyn.

VRIJLATING

Niemand weet hoe het was gelopen als Pim Fortuyn de verkiezingen had gewonnen. Dat we dat nooit zullen weten, komt door Volkert van der Graaf. Hij is bestraft met 18 jaar en moet de volgende 6 vrije jaren met enkelband en restricties door het leven, ondanks zijn vrijlating. Dat zijn progressieve Zon*) nu oppositie de geboortezon van Pim Fortuyn staat is waarschijnlijk gewoon toeval, al zou het kunnen betekenen dat juist weer deze periode in zijn leven in het teken van Fortuyn staat.

With Sun: Power, authority, great influence over friends, honor and riches, but violence, trouble and ultimate disgrace and ruin, sickness, fevers, benefits seldom last. [Robson*, p.196.]

Over zijn vrijlating meldde ik op Facebook:

“Vandaag komt Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, vrij met zijn progressieve Maan in V vierkant de planeet van de verandering, spanning en sensatie, Uranus (1). Transit Venus staat oppositie de progressieve Ascendant(2), die tegelijk een inconjunct maakt met Pholus (keerpunt dat uit balans brengt) (3h.mVenus is het symbool van blijdschap.

Hier zie je de geboortehoroscoop met Pholus ook al op de descendant (incl transits en progressies van vandaag). Pholus op een hoek van de geboortehoroscoop wijst op belangrijke “points of no return” in het leven. Mars is out of bounds en anderhalf vierkant de zon (energie/agressie aandachtspunt) en het midpunt Zon/Maan anderhalf vierkant Ixion (symbool van o.a. de “slechterik”, lees dit:
http://www.astromarkt.net/ixion-astrologie-html/

Ook zie je in de tekening progressief midpunt zon/maan conjunct Uranus (spanning, verandering).
Belangrijke momenten kenmerken zich door meerdere transits en progressies tegelijk. De progressieve zon die van teken verandert is in dit lijstje nr 5.

Volkert vd Graaf wordt bewaakt. Gisteren las ik ergens op het web een reportage van een journalist die exact beschreef waarin zijn voortuintje in Harderwijk zich onderscheidt van dat van de buren, die voor de zekerheid hun namen extra groot op de deur hebben gezet. Let voor die dreiging in de omgeving op de transits van Mars, Uranus en Pluto met Eris en Ascendant en op het beperkende transit van Saturnus (eerst met Ascendant, later dit jaar met midpunt AcMc en tenslotte vierkant Mc).

Link nr 2 hierbij: http://www.astromarkt.net/horoscoop-pim_fortuyn-html/

PS

*) Opmerking van iemand op Facebook: De progressieve Zon in de 30ste graad van Leeuw staat conjunct Regulus. Volgens Robson duren de voordelen in de vorm van eer of autoriteit zelden lang, met deze vaste ster. Geweld, problemen en ziekte zouden bij deze vaste ster horen.

LINKS

*) Ixion maakt in de mythe misbruik van de hem geboden tweede kans.

http://www.astromarkt.net/ixion-2014.html Over Ixion

http://www.astromarkt.net/pim-fortuyn.html

https://www.facebook.com/pages/Astromarkt/140143512858336

http://www.astromarkt.net/mars-html/

http://astromarkt.net/mars-in-aspect-met-uranus/

http://astromarkt.net/duiden-van-een-horoscoop/

Reacties gesloten