Jupiter-Uranus

Advertenties

JUPITER en het ASPECT of midpunt MET URANUS

 Welkom! Jupiter maakt aspecten met Uranus in de horoscopen van astrologen, astronauten en pausen. Ook het midpunt Jupiter/Uranus laat zien wat deze mensen gemeen hebben met elkaar: een helicopter view! Of (vanuit een nog hogere visie): kosmisch bewustzijn.

De combinatie (aspect of midpunt) lijkt bijna onmisbaar in de horoscopen van astrologen. Het midpunt maakt een hard aspect met de Zon, de Midhemel of Mercurius of er is een ander direct of indirect verband met Jupiter en Uranus. Bijvoorbeeld de combinatie Zon in Waterman of Boogschutter en dan de Maan in respectievelijk Boogschutter of Waterman. Deze tekens staan in verband met Jupiter en Uranus. Misschien heb jij, belangstellend in astrologie of astrologie studerend, zelf ook zo’n verband? De combinatie geeft een visie aan op de wereld, gezien van bovenaf (vanuit het ‘hemelse’, de standen aan de hemel of werkelijk met eigen ogen van bovenaf). Je kunt vanuit dat standpunt de zaken eens anders bekijken. Dat is de reden waarom sommige mensen advies vragen aan astrologen (en om het vooruitzicht op betere tijden). Jupiter-Uranus is de combinatie die Ebertin de ‘God-zij-dank’ combinatie noemde en die Robert Hand verwoordt als ‘sudden windfall’. Daarom zie je deze combinatie ook in de horoscopen van winnaars van de loterij. Voorbeelden van de manier waarop Jupiter-Uranus naar voren komt in de horoscopen van mensen die worden vrijgelaten of vrijgesproken vind je op Astropost (link naar het artikel over Casey Anthony, Dominique Strauss-Kahn en O.J. Simpson).

De vaardigheid om de wereld en de mensen vanuit een alternatief gezichtspunt te bekijken lijkt de algemene betekenis te zijn van Jupiter-Uranus.  Het is niet nodig om paus, astronaut of astroloog te worden, louter omdat je dit aspect of deze midpuntcombinatie in de horosoop hebt staan. Maar als je astroloog, astronaut of paus bent is het nodig om die eigenschap te hebben.

ASTROLOGEN MET JUPITER-URANUS

Wat voorbeelden van astrologen met Jupiter/Uranus verbanden:

– Selma Schepel met Zon nauw inconjunct Jupiter en conjunct Uranus:

astro_2gw_3909_selma_schepel_adb_ho.29708.391
-Astroloog Reinhold Ebertin: Maan 22.5 graden (semi half vierkant) Jupiter/Uranus; Mars 112.5 graden van Jupiter/Uranus, Uranus half vierkant Zon/Jupiter, Zon septiel de voor de zon uitrijzende Jupiter en quintiel Uranus. Hij schreef het boek COSI (combination of stellar influence) over midpunt combinaties.

– Louis de Wohl: Jupiter (dispositor van de Maan in Boogschutter) zeer nauw sextiel Uranus (heerser van het Zonteken, Waterman). Midhemel half sextiel Jupiter en vierkant Uranus. Liefst vijf posities in Waterman en twee in Boogschutter, waarond Uranus. Uranus en Jupiter staan ook in elkaars teken! Zie zijn horoscoop in: De Wohl for his chart.

– De Amerikaanse astroloog Noel Tyl (link naar zijn site) heeft ook Jupiter-Uranus verbanden. Beide staan nauw sextiel zijn Midhemel en het MC is conjunct Jupiter/Uranus. Bovendien is de Zon conjunct zijn Jupiter (die voor de Zon uit rijst) en driehoek URanus. Verder is Uranus de apex van een midpunt yod met Zon/Maan (Zon/Maan dus oppositie Uranus) en dat is een vingerwijzing.

– Jean-Baptiste Morin had een prominente Uranus – voor de Zon uit rijzend- conjunct Mercurius met Zon conjunct Jupiter. Zijn MC stond half vierkant Jupiter/Uranus en Jupiter stond in verband met AC/MC.

Een Jupiter-Uranus-combinatie kan ook op een andere wijze worden gevormd:

– Astrologe Karen Hamaker-Zondag heeft Uranus anderhalf vierkant Zon/Jupiter

– Astrologe Lea Manders: Uranus conjunct Mercurius/Jupiter, Uranus conjunct Midhemel en Jupiter half sextiel Midhemel

– Astroloog Robert Hand: Jupiter anderhalf vierkant Zon/Uranus met Jupiter septiel Uranus, driehoek Midhemel en … Uranus quintiel Midhemel

– Astroloog John Addey had Midhemel half vierkant Jupiter/Uranus, Uranus (vierkant ASC) half vierkant Zon/Jupiter.

– Astroloog Ram had Jupiter bovenin de horoscoop, anderhalf halfvierkant (67.5 graden) Zon/Uranus.

– Mellie Uyldert hield zich bezig met kruiden, stenen en astrologie. Zie de Jupiter-Uranus factor in haar horoscoop: http://www.astromarkt.net/horoscoop-mellie-uyldert.html

– Jan Gieles was een bekend Nederlands astroloog met een eigen manier van rekenen: http://astromarkt.net/horoscoop-jan-gieles.html

– Jan Gerhard Toonder was een van de schrijvers van ‘Het astrologisch argument’ http://astromarkt.net/horoscoop-jan-gerhard-toonder

– Nicholas Culpeper had Jupiter en Uranus verbanden in een tijd dat Uranus nog niet was ontdekt: http://www.astromarkt.net/horoscoop-nicolas-culpeper.html

– Op Astromarkt vind je ook de horoscoop van Regiomontanus.

Bekijk op Astropost de horoscopen van  Walter Pullen en Alois Treindl, de man van Astro.com, over wie ik hier wat meer meldt, omdat wij dankzij zhem gratis horoscopen kunnen maken op het internet.

Hij werd geboren op 7 maart 1950 om 9u15 in Regensburg met Zon oppositie Saturnus, Mercurius/Jupiter aan top (Jupiter oriëntaal en op het midpunt van ‘hart en ziel’, Zon/Maan. Ook Uranus is prominent (vierkant Nul Ram en eind dispositor van het MC). Met Jupiter in Waterman krijg je opnieuw een combinatie Jupiter/Uranus. Jupiter en Uranus vormen de combinatie van astrologie = wereldbeschouwelijk zijn.

Alois Treindl combineert technische kennis met spiritualiteit. Voor de spiritualiteit vinden we de Yod van de Zon met Neptunus en Pluto. Er is ook Zon oppositie Neptunus/Pluto (een midpunt yod).

Ook Alan Leo, de pionier van de sterrenbeeld-astrologie (jammer genoeg nu in opspraak omdat sterrenbeelden in de astrologie – tekens – niet hetzelfde zijn als de constellaties in de astronomie). Hij had Jupiter rijzend voor de Zon en semi halfvierkant Mercurius/Uranus. Walter Koch (van het huissysteem) had de Zon in aspect met Jupiter/Uranus en Jupiter vierkant Mercurius/Uranus.

Genoeg voorbeelden van astrologen en hun horoscopen. Als er meer dan genoeg van deze combinaties in je horoscoop zijn te vinden zul je waarschijnlijk ooit eens over astrologie, ruimtevaart of moderne theologie publiceren. Daarvoor moet je dan wel weer kunnen schrijven en dat is een ander verhaal…


ASTRONAUTEN MET JUPITER-URANUS

Jotown (de nickname van iemand die in het forum van Astrodatabank commentaren gaf) gaf mij ooit toestemming om haar lijst van verzamelde data van astronauten te publiceren. Die astronauten hebben allen aspecten tussen Jupiter en Uranus. Ik citeer Astropost:

James Lovell – Sun/Jupiter/Uranus conjunction
Sally Ride – Jupiter/Uranus square – Sun/Jupiter sextile.
John Glenn – Jupiter/Uranus opposition -Moon trine Jupiter
Neil Armstrong – Sun trine Uranus – Jupiter/Uranus square
Buzz Aldrin – Jupiter/Uranus sextile – Sun trine Jupiter
Edgar Mitchell – Jupiter/Uranus square – Jupiter/Moon conjunct
Kij bij Astropost: post about the chart of Mitchell

PAUSEN MET JUPITER-URANUS

Benedictus 16tde heeft MC vierkant Jupiter/Uranus en Uranus half vierkant Zon/Jupiter. Jupiter staat op een hoek en Uranus rijst voor de Zon uit.
Voor meer horoscopen van pausen en wat ze gemeen hebben met elkaar, ga je naar het artikel op deze site. Hieraan wil ik nog de nieuwste paus, Franciscus, toevoegen. Hij is een Boogschutter met Waterman Maan. Jupiter (heerst over Boogschutter) maakt een driehoek met Uranus (heerst over Waterman. Het midpunt van Jupiter en Uranus staat in het devote Vissen…

UITVINDERS MET JUPITER-URANUS

In Europa is de gloeilamp in de ban gedaan. De bevolking wordt verondersteld voortaan LED licht of spaarlampen te gebruiken. De 100 Watt lamp is gisteren als eerste ‘verbannen’. Is het toeval, dat dat precies gebeurde toen transit Pluto (symbool van de transformatie) inconjunct de progressieve Zon van de officiële uitvinder van de gloeilamp staat? Het inconjunct is het astrologisch equivalent van het verlies. De 19de eeuwse uitvinding voldoet niet meer, volgens de autoriteiten.

Thomas A. Edison is de officiële uitvinder van de gloeilamp. Hij liet de lamp voor het eerst branden op 21 oktober 1879. Rond Oud-en-Nieuw kon het rond Menlo Park wandelende publiek tientallen lampjes zien branden. Korte tijd later was de gloeilamp een commercieel succes.

Edison zou rond een uur of 3 of rond half twee zijn geboren. In het jaar 1879 stond zijn progressieve Jupiter inconjunct progressief MC als het om 3 uur was. Dat betekent: ‘een succes, maar…’. De ‘maar’ was dat er al eerder 2 anderen de gloeilamp hadden uitgevonden. Edison is echter een van de drie die octrooi op de uitvinding heeft gekregen. Heinrich Göbel en Joseph Swan zijn de andere twee.

Het was toen vast ‘gloeilamptijd’! Uranus is het symbool van de electriciteit. Uranus stond toen in de eerste graad van Maagd, oppositie Jupiter in Vissen. De Jupiter-Uranus combination is de combinatie van de uitvinding en de uitvinder en van allen die een open blik hebben voor toekomstige mogelijkheden. Edison was de eigenaar van een laboratorium met inventieve medewerkers.

Jupiter/Uranus springt eruit in zijn horoscoop:

1. Jupiter is dispositor van Boogschutter (het teken van zijn Maan en wellicht Ascendant)

2. Uranus heerst over zijn Waterman-Zon

3. Uranus heeft een belangrijke plaats oppositie het MC

4. Jupiter is driehoek de Midhemel; zo zijn zowel Jupiter als Uranus verbonden met het symbool van de loopbaan (het MC).

5. Het midpunt Jupiter/Uranus is in hard aspect met de Maan (voor een inventieve ziel)

6. In de maanden voor en na de uitvinding stond de progressieve Zon van Edison halfvierkant Jupiter/Uranus (a), progressieve Mercurius sond conjunct progressieve Uranus (b) en progressief MC stond oppositie Jupiter/Uranus (c). Dat laatste is een midpunt Yod die wijst op de status en positie (MC) die in positieve zin veranderde (Jupiter/Uranus). Je ziet dat er drie aanwijzingen tegelijk zijn. Dat geeft een grote kans op realisatie van het aangegeven thema (grote, gunstige verandering en een ‘uitvinding’ of opluchting).

Als je geen paus, uitvinder, astronaut of astroloog wilt zijn kun je op een andere manier Jupiter/Uranus ‘ervaren’, bijvoorbeeld als:

WINNAAR VAN DE LOTERIJ

Winnaars van de loterij hebben steeds een Jupiter-Uranus verband, tenminste: die winnaars die bekend geworden zijn. Kijk eens  naar het artikel over gelukkige en minder gelukkige winnaars van miljoenen op deze site…

PS

Op 26 april 2012 bereikte o.a. D66 snel een akkoord over de bezuinigingen met de zgn Kunduz-coalitie. Daarbij kreeg Alexander Pechtold van D66 de meeste eigen punten ‘erin’ (zoals snellere invoering verhoging AOW-leeftijd en gemakkelijker ontslagregels). Dit succes kwam met transit Jupiter exact driehoek zijn Uranus.

Reacties gesloten