Maan aspecten

Advertenties

ASPECTEN MET EN VAN DE MAAN

Welkom bij Astromarkt! Hier vind je meer over de aspecten van de Maan met de Zon en de planeten in de geboortehoroscoop.

Aspecten zijn betekenisvolle afstanden tussen planeten. Harde aspecten (afflicties) met de Maan zijn: conjuncties – samenstanden – van planeten als Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto, (half-)vierkanten van 45 en 90 graden, quincunxen (150 graden) en opposities (180 graden). De vierkanten zetten in ieder geval tot actie aan! Zachte en gemakkelijke aspecten zijn de driehoek (120 graden) en het sextiel (60 graden), al komt bij het sextiel de ‘wijsheid’ soms met de jaren pas. Je leest meer over aspecten bij Astrologie/Leren/Aspecten.

De voorbeeldduiding van de combinatie van de Maan met Zon of planeten kan ook worden gebruikt voor het kernbegrip van het midpunt tussen de twee.

ZON-MAAN EN VOLLE MAAN

De zon geeft aan hoe je werkelijk bent. De maan houdt de schijn op. Een conflict tussen Zon en Maan is een conflict tussen je eigen wil en die van je familie (je moeder). Of een strijd tussen je ego en je sociaal gewenste gedrag.

De volle maan is het grootste hemellichaam zoals we dat zien vanaf de aarde. Daarom is het een belangrijk symbool in de geboortehoroscoop. De maan reflecteert het licht van de zon. Bij volle maan is er het aspect Zon oppositie Maan: de maan recht tegenover de zon. <

Aan het reflecteren van het zonlicht ontleent de maan haar betekenis van: schijn, nadoen, imiteren, lijken op. Soms wordt de maan beschouwd als de planeet van het nabootsingsgedrag. Daarvan weer afgeleid vind je:kind zijn, opvoeding, gezinsleven, jeugd.

De maan is in de horoscoop de aanduider van emoties, opvoeding, gewoontes en behoeftes,de verhouding met de moeder, andere gezinsleden, familie of groep en van eetgewoonten. Met alle afgeleide betekenissen ontstaat er een breed pakket. Kernbegrip: je manieren en de manier waarop je reageert heeft veel te maken met je ervaringen. Ook daarover zegt de Maan in je horoscoop meer!

  • MIDPUNT ZON/MAAN

Kernbegrippen van het midpunt Zon/Maan zijn: huwelijk, gezinsleven, hart en ziel, wezen en gedrag, kunnen leven zoals je wilt, motivatie. Het midpunt Zon/Maan is het belangrijkste midpunt op Ascendant/MC (het kruispunt van de horoscoop) na. Het teken van het midpunt heeft een speciale betekenis, waarover je meer leest als je deze link volgt.

Als Saturnus een aspect met het midpunt Zon/Maan of met zowel Zon als Maan maakt dan is dat een aanwijzing voor afscheid en verdriet in verband met het gezinsleven. Scheiding, vertrek, dood of een breuk in de relatie maken iemand met deze midpunt- of aspectcombinatie bezorgd en angstig. Daarentegen kan Venus in verband met Zon en Maan vreugde en geluk brengen. Iemand met de laatste combinatie zal graag een gezin gaan vormen.

  • CONJUNCTIE

De samenstand van Zon en Maan kan als een afflictie worden beschouwd. In de traditionele astrologie is de Maan combust. Het is niet gunstig voor de maan (die is niet zichtbaar bij nieuwe maan). De conjunctie maakt al snel partijdig of eigenzinnig. De samenstand is het teken van iemand die het meest betrokken is bij en afhankelijk van de eigen familie, eigen volk etc. De familie en de persoon zelf zijn onverbrekelijk verbonden. Het lot kan ervan afhangen. Of het hemd is nader dan de rok. Rolverwisselingen in het gezin komen met dit aspect soms voor (een vader die moedert of een moeder die de baas is).

Marlon Brando heeft Zon conjunct Maan. Later in zijn leven had hij veel hinder van zijn gezinsleden, terwijl hij een tijdlang heeft gemoederd na zijn eerste scheidng. In het teken Ram en met vierkanten van Mars en Pluto werkte de combinatie (in DIT geval) uit als geweld(Pluto)dadigheid(Mars) in het gezinsleven (Zon/Maan). Een uitzondering dus!

Andere beroemde voorbeelden: Koningin Beatrix, prins Claus, prins William en prinses Stephanie. Relatief veel voorbeelden dus van mensen in een overerfde of familiepositie. Het zijn vaak mensen die in de familie de centrale rol (willen) spelen of thuis de baas – willen – zijn. Zon conjunct Maan is het aspect van het kind dat het meest opvalt en de meeste aandacht van de moeder nodig heeft (door positie, bijvoorbeeld, of om gezondheidsredenen). Teken en huis van de conjunctie geven meer informatie.

  • HARMONISCHE ZON-MAAN ASPECTEN

Harmonische verbindingen van sextielen, quintielen of driehoeken tussen de Zon en de Maan zijn gunstig voor het gezinsleven. Het geeft evenwichtigheid aan en een goede balans. Goede aspecten vond ik bij prins Harry, Oprah Winfrey, Dr. Phil, Laura Bush, Condoleezza Rice, Britney Spears en Robert Jensen.

  • HARDE ZON-MAAN ASPECTEN

De minder gunstige aspecten trof ik nog veel meer aan bij de beroemdheden. In de horoscopen van Rowan Atikinson en Piet Hein Donner staat de quinckunx. Schumacher, George W. Bush, Caroline van Monaco, Wouter Bos, Charlie Watts en John Kerry hadden andere afflicties tussen Zon en Maan. Er zou gebrek aan erkenning van een van de ouders kunnen zijn en daardoor het in de voetsporen treden van de vader (of de moeder, als deze dominant is). Dit zonder het werkelijk zelf ook te willen. Met ontevredenheid als gevolg. En wellicht ambitie…

MAAN-MERCURIUS

Kernbegrippen Maan/Mercurius: studiezin, gevoel en verstand. Het midpunt Maan/Mercurius geeft aanvullende informatie hierover. Jupiter in aspect met dit midpunt of met beide planeten brengt daarbij succes en voorspoed. Staat Pluto als derde in deze combinatie dan kan degene met deze horoscoop het moeilijk hebben gehad met zijn gedrag als kind op school.

Dit aspect zegt iets over je houding en gedrag in relatie tot wat je zegt en over je behoefte aan informatie. Politiek correct gedrag hoort ook bij Maan-Mercurius (het gaat immers om je aanpassen aan je omgeving bij wat je wel of niet zegt).

Een vloeiend, harmonishc aspect geeft studiezin (of lerend van ervaring), behoefte aan contacten met mensen om informatie mee uit te wisselen en een intelligente, slimme manier van optreden. Je kunt je goed aanpassen aan de publieke opinie. Je bent taalvaardig en slagvaardig. Voor een handelaar een uitstekend aspect. Met zo’n aspect in je radix ben je geneigd mee te praten en mee te gaan met de trend. Het kost je geen moeite.

Een moeilijk aspect tussen Maan en Mercurius echter zorgt ervoor dat wat je zegt niet overeenstemt met je houding. En dat je gevoel en verstand elkaar voortdurend tegenspreken. Andere mensen zien dat, bewust of onbewust, en trekken hun conclusies. Maar ook je beroep of vak kan vragen oproepen over je eerlijkheid. De oppositie tussen Maan en Mercurius levert veel wederzijdse kritiek en meningsverschillen op. Je komt met dit gedrag soms leugenachtig over. Je lijkt twee verschillende signalen af te geven of verandert doorlopend van mening.

Veel beroemde mensen heben afflicties tussen Maan en Mercurius. Min of meer gewoonteleugentjes, eromheen draaien of vakkundig liegen heb je soms nodig in de politiek. Ook misdadigers die er lang over doen voor ze ontmaskerd worden zijn vaak kundige leugenaars. Acteurs uiteraard ook!

Voorbeelden van mensen met harmonische aspecten tussen Maan en Mercurius zijn: Kurt Cobain, Pinochet en Charlie Watts. Er zijn veel meer beroemde voorbeelden van moeilijke aspecten. In de misdaad: A. Cunanan (de moordenaar van Versace), Paul de R. (de man die een echtpaar in de kinderboerderij begroef om daarna hun geld op te gaan maken), Brian F. (de Bind, Torture and Kill- moordenaar die intussen mensen op de bon slingerde voor het hebben van te hoge grassprieten). In de politiek wemelt het van de harde aspecten tussen Maan en Mercurius zoals daar zijn: Balkenende, Wouter Bos, Donner, Carl Rove en Laura Bush.

Je leest meer over Maan-Mercurius bij de aspecten van Mercurius.

MAAN-VENUS

Kernbegrippen Maan/Venus: verliefdheid, moeder de vrouw, kunstzin, goede manieren. Met Mars als derde planeet of met Maan/Venus als midpunt in aspect krijg je sexuele behoefte en voortplantingsdrift. Of creatief werk. Als je maar productie levert uit liefde.

Maan/Venus is ook de combinatie van de kinderwens.

Moeilijke aspecten tussen Maan en Venus of tussen Maan en Jupiter zijn bevorderlijk voor overgewicht.**) Van lekkere dingen houden hoort bij Maan en Venus! Maan met Venus geeft behoefte aan liefde, cultuur en luxe aan.

Een gemakkelijk aspect tussen Maan en Venus bevordert de goede omgang, de goede manieren en de relatie met je moeder en vrouwen in het algemeen. Zo’n welopgevoed kind was je (en ben je misschien wel nog…). Politici met dit aspect kunnen zich zeer diplomatiek gedragen. Voorbeelden hiervan zijn Karl Rove (adviseur van Bush), Condoleezza Rice, Laura Bush.

Maan en Venus in strijd met elkaar kun je je voorstellen als een volkse moederfiguur die de strijdt aanbindt met een mooie dame. En die twee figuren bevinden zich in jou! Aan de ene kant heb je behoefte aan ….(vul maar in) en aan de andere kant houd je van (vul ook maar in…) en beide kanten tesamen geven problemen. Concreet kan je vrouw (de moeder van je kinderen) niet opschieten met je minnares (!) of je moeder (Maan) niet met je echtgenote (Venus) totdat ook zij moeder wordt. Voor vrouwen speelt het probleem dat zij niet tegelijk moeder en echtgenote kunnen zijn. De rollen lijken met elkaar te conflicteren. Het kost moeite de lieve vrede te bewaren in het gezin. Daardoor krijg je met dit aspect soms iets glibberigs. Moeilijke aspecten tussen Maan en Venus geven soms overdreven aardig gedrag, gekunsteld gedoe, zoals bijvoorbeeld bij Michael Jackson het geval is. Hij deelt dit moeilijke aspect met de moordenaar van Versace (A.Cunanan), Maradonna, Marlon Brando, John Kerry en Boudewijn Büch.

Soms ook worden met dit aspect behoeften niet vervuld en neemt snoeperij de plaats in van het werkelijk gewenste. Dit doet zich voor bij afflicties van Maan met Venus. Mensen met een sextiel tussen Maan en Venus hebben dit gedrag op latere leeftijd afgeleerd (voorbeeld is Oprah Winfrey).

Iemand met Maan conjunct Venus kan de rollen perfect integreren of samenvoegen. Geen probleem om een charmante moeder of een aantrekkelijke dame te zijn! Soms vallen ze even uit hun rol, maar niemand die er boos om wordt. Mannen met zo’n aspect zijn aantrekkelijk voor vrouwen. Brad Pitt heeft Maan conjunt Venus, Michael J. Fox ook. Ook prinses Camilla (Parker Bowles) is een vrouw die tegelijk moeder en minnares kan zijn of spelen. Kunstzinnigheid hoort bij aspecten tussen Maan en Venus, maar ook acteertalent. Mensen met Maan conjunct Venus weten hoe zich populair te maken.

MAAN-MARS

Kernbegrippen Maan/Mars: werklust, sexuele behoefte, assertief gedrag.

Met de ascendant op het midpunt Maan/Mars of in combinatie met dit aspect krijg je een assertief en soms agressief, maar in ieder geval kordaat optredend persoon.

Mars is de planeet van de energie en de dadendrang. Een mannelijke planeet die contact maakt met de Maan, symbool van moederschap, opvoeding en huiselijkheid. Dat geeft leven in de brouwerij! Maan en Mars samen vertellen iets over sexuele behoeften, over werklust en over werkende moeders en huisvrouwen. Maan is immers het rolpatroon en Mars is het werk. Mannen met dit aspect hebben een assertieve houding. Ze hebben dit gedrag wel geleerd van huis uit of in hun jeugd. Met afflicties heeft het moeite gekost zich te handhaven. Later kunnen ze daardoor te snel of aangebrand reageren.

Met Maan + Mars krijg je werklust dus en prestatiebehoefte, maar ook behoefte aan competitie. Je ziet het aspecty in de horoscopen van Michael Moore, André van Duin, John Kerry, Christopher Reeve, Charlie Watts, Marlon Brando, Gianni Versace, Rowan Atkinson, Wouter Bos, Dr. Phil, Boudewijn Büch, Wim Kok, Lodewijk de Waal, Maradonna, Michael Jackson en Paul de R.

MAAN-JUPITER

Kernbegrip: sociaal succes, behoefte aan vooruitgang, positieve herinneringen

Er is geen aspect van de maan dat zo vaak bij beroemdheden voorkomt als een aspect tussen Maan en Jupiter. Traditioneel wijst het op een kind dat door zijn moeder is voorgetrokken of verwend. Later zal het daar baat bij hebben, want het voelt zich een geslaagd product. Hitler had de Maan driehoek Jupiter, als voorbeeld. Politiek succes hoort eveneens bij Maan harmonisch met Jupiter. Jupiter vergroot en stimuleert. Denkelijk heeft iemand met dit aspect in de jeugd stimulansen en kansen gekregen. Maan en Jupiter samen geven een positieve grondhouding, optimistisch gedrag. Wie zo’n aspect heeft is gewend aan voorspoed. Of had als kind al succes. En wil er later meer van!

Er zijn ook nadelen verbonden aan de voordelen van het aspect tussen Maan en Jupiter, maar daar krijgen vooral de anderen mee te maken. Opscheppen, gokken, speculeren, snoeven, beloven en niets doen, overdrijven, arrogant zijn of een blaaskaak: het behoort tot de mogelijkheden, vooral bij afflicties. Schijnheiligheid is ook een optie. Want dan heb je geleerd dat je je zin krijgt als je je beter voordoet dan je bent…Of jezelf voor beter houdt dan je bent. Je neigt ertoe de goede dingen te onthouden en de slechte te vergeten. En je optimisme kan dan uitschieten naar onrealistische verwachtingen.

Dik worden was vroeger een teken van welvaart. Als je geen andere mogelijkheden hebt om te laten zien dat je welvarend genoeg bent is veel eten een optie. Met Maan/Jupiter in je horoscoop heb je weinig reden voor ongerustheid. Je krijgt gemakkelijk hulp aangeboden.

Een aantal van de vele voorbeelden: Wouter Bos, Geert Wilders, Henk van Dorp, George W. Bush, John Edwards, Michael J. Fox, Ruud Lubbers, Karl Rove, André van Duin, Georgina Verbaan, Piet Hein Donner, Patricia Paay, Michael Schumacher, Rita Verdonk, Gianni Versace, Lodewijk de Waal, Patty Brard, André Rouvoet, Dr. Phil, Sylvia Kristel, Balkenende, Paul Schäfer, Prins William, Sade en Charlie Watts. Verder de geschiedenis in vinden we Jeanne d’Arc, Erasmus en Leonardo da Vinci met Maan conjunct Jupiter. Natuurlijk zijn er behalve Hitler nog minder geslaagde voorbeelden: Dutroux en Pinochet. Alle drie hebben een driehoek tussen Maan en Jupiter. Harmonische aspecten geven geen waardeoordeel. Harmonische aspecten laten zien wat je goed afgaat.

MAAN-SATURNUS

Kernbegrip is regelmaat. Met Jupiter als derde planeet in een combinatie of in aspect met het midpunt Maan/Saturnus wordt die regelmaat afgewisseld met overdaad. Met de Noordelijke Maansknoop wordt het een combinatie die verwijst naar een vroege scheiding van familie of groep in de jeugd. En Pluto maakt met Maan/Saturnus de combinatie van een keiharde jeugd of een tragische, traumatische ervaring.

Maan/Saturnus is schijnbaar het tegenovergestelde van Maan/Jupiter-aspecten…Het lijkt de persoon met dit aspect vaak tegen te zitten. Tijd, leeftijd, vertraging, tegenvallers, nadeel: al deze zaken zijn dagelijkse kost voor de mens met dit aspect. Ze kunnen er wel aan wennen op den duur! Regelmaat is voor deze mensen een must! Ze hebben vaste gewoonten en wijken er niet graag vanaf. Ze regelen en ordenen, berekenen en verzekeren. Ze doen alles om op tijd, fatsoenlijk, zoals het hoort te leven. Fatsoensrakkers of mensen die doen alsof hebben een aspect tussen Maan en Saturnus. Ze houden zich aan de wet en houden maat. Ze hechten aan conventies. Een voorbeeld:

Heel veel van onze ideeën over wat Kerst moet zijn vind je terug in de plaatjes van Anton Pieck, een man die goed de mode en de gevoelens van het volk wist te vertolken (Maan voorop) en traditioneel was (Saturnus bovenin). Hij greep terug op oude voorbeelden (Maan en Saturnus samen prominent) en was en is een klassieker (Saturnus-Maan!). De Maan is het symbool van de (jeugd-)herinneringen en de geschiedenis, Saturnus is het symbool van de tijd…Anton Pieck’s werk kwam tegemoet aan de behoefte van mensen om in de feestdagen van december herinneringen op te halen aan koude, en knusse straatbeelden.

Met een hard aspect tussen Maan en Saturnus kost het moeite zich aan de wet en de maat te houden!

Mensen met deze aspecten voelen zich vaak benadeeld en achtergesteld. Het is al in de vroege jeugd begonnen. Zware aspecten (conjuncties, quinckunxen, opposities, vierkanten en halfvierkanten) geven aan dat ze tot op late leeftijd zich de nare dingen die gebeuren het best zullen kunnen herinneren. Pijnlijke herinneringen zijn hun deel. Lichtere aspecten (driehoeken en sextielen) zijn voor de mensen die evenmin feestnummers zijn. Maar zij voelen zich alleen of met een sober leven het prettigst. Ze houden zich aan de regels zonder zich erdoor benard te voelen. Ze zouden zichzelf die regels ook opleggen. Dus komen ze altijd op tijd en zijn ze nooit dronken op het bedrijfsfeestje.

Heb je goede verbindingen tussen Maan en Saturnus dan kun je goed moet ouderen opschieten en als oudere goed met jongeren. Leeftijdsverschillen overbrug je gemakkelijk. Je hebt gevoel voor de tijd waarin je moet leven. En je herinnert je perfect hoe arm je vroeger was of hoe klein je huis. Zonder daar veel over te zeuren, overigens. Voorbeelden van een geslaagde ouderwetse opvoeding zijn: Wim Kok, Silvia Millecam, Wouter Bos, Michael Moore, Geert Wilders, Condoleezza Rice.

Mensen met moeilijke verbindingen tussen Maan en Saturnus zijn geneigd tot depressiviteit. Ze voelen zich regelmatig eenzaam en alleen. Soms kunnen ze geen maat houden met bepaalde gewoonten (bijvoorbeeld drinken). En wijten dat dan aan eenzaamheid. Of ze zijn regelmatig moederziel alleen, omdat ze zich nurks en afstandelijk opstellen. Hun buitenkant is heel fatsoenlijk maar ze gedragen zich soms heel anders. Bijvoorbeeld: Michael Jackson met Maan in Vissen en Saturnus in Boogschutter. Paus Johannes Paulus de Tweede had eveneens een afflictie tussen Maan en Saturnus. Hij had een jeugd in armoede met veel verdriet over de dood van een broer. En hij koesterde de herinnering aan die broer tot de dag van zijn eigen dood.

Een karikaturaal voorbeeld van Maan-Saturnus is Mrs. Bouquet alias Bucket in de bekende TV-serie. Het ophouden van een bepaalde status (Keeping up appearances) hoort net als het onderdrukken van emotionele uitingen bij Maan-Saturnus.

MAAN-URANUS

Kernbegrip is emotionele spanning (en sensatie) met veranderingsgezindheid of nieuwsgierig gedrag. Met Jupiter erbij kun je door steeds te verhuizen vooruit komen in het leven. Met Venus erbij zijn het je liefdesrelaties die doorlopend worden vernieuwd…

Dit aspect tussen Maan en Uranus geeft behoefte aan nieuws, sensatie, verandering en opwinding. Dat hoort bij Maan/Uranus. Geen wonder dat je mensen als Schumacher, Theo van Gogh en Peter R. de Vries aantreft bij de beschrijving van dit aspect. Als je dit aspect hebt heb je op een of andere manier een vooruitziende blik. Intuïtie en helderziendheid komt voor bij dit aspect. Buiten zinnen zijn of bovenzintuigelijk waarnemen; beide horen bij dit aspect. Emotionele bijzondere ervaringen opdoen en bijzonder gedrag vertonen ook. Van huis uit ben je nieuwsgierig en avontuurlijk aangelegd. Als kind was je een buitenbeentje of heb je enige tijd elders moeten doorbrengen. Met je familie heb je een aan/uit relatie of je verhuist steeds opnieuw. Onrustig gedrag hoort bij jou en je verveelt je snel. In jouw kring van mensen ben je speciaal en uitzonderlijk. Misschien was je vooral als kind een buitenbeentje.

Voorbeelden: Sylvia Millecam, Michael Erlewine, Thom de Graaf, de Italiaanse onderhandelaar Calipari (doodgeschoten in Irak), Caroline van Monaco, dr. Phil, Rudi Carrell, Putin, Gerard Depardieu, Wim Kok en Ruud Lubbers, maar ook Peter R. de Vries en paus Johannes Paulus de Tweede hebben een verbinding tussen Maan en Uranus in de horoscoop.

Over het aspect Maan inconjunct Uranus heb ik eens een apart artikel geschreven dat je nu op deze pagina onderop vindt.

MAAN-NEPTUNUS

Kernbegrip van Maan/Neptunus is vluchtgedrag en losbandigheid, maar ook fantasie. Met Jupiter als derde planeet in deze combinatie krijg je behoefte aan godsdienst en religieus gedrag. Met Mercurius op deze combinatie is het misschien je vak om illusies te scheppen.

Behoefte aan dromen en illusies en vluchtgedrag vertonen, dat hoort bij Maan/Neptunus. Herinneringen kunnen je achtervolgen en soms ben je je herinneringen gewoon kwijt. Valse beelden, aliassen… Het is een rommeltje in het geheugen van mensen met Maan-Neptunus combinaties. Het is een vreemd aspect. Het kan acteertalent geven, zoals bij Julia Roberts of Marlon Brando. Het is het aspect van het verwaarloosde kind. Misschien heeft Alicia de Bielefeld daarom dit aspect in haar horoscoop staan. Neptunus verzwakt en verslapt. Als Neptunus de maan aantast is het het gezin, het geheugen, het huis, de ziel of de behoefte aan het gewone dagelijks leven dat afwezig lijkt of wordt verlaten. Verslavingsgedrag (alcoholisme) kan – met minstens twee andere aanwijzingen! – worden aangeduid door dit aspect. Voorbeeld is Liza Minelli. Losse banden, losbandigheid…het zijn termen die bij Maan/Neptunus horen. Verre reizen maken kan ook een vlucht zijn. Verslaafd zijn aan je werk eveneens. Er zijn mensen met dit aspect die zich gedragen als een zonderling of kluizenaar of die zich verstoppen voor de buitenwereld. Of een bijzondere behoefte aan romantiek hebben. Voorbeelden zijn Boudewijn Büch (die een vals beeld schetstte van zijn verleden) en Gianni Versace (die een losbandig leven leidde). Zelfs prinses Camilla heeft een afflictie Maan/Neptunus. Ze was jaren de geheime minnares op de achtergrond.

Mooie aspecten geven een zekere onthechtheid. Je vindt het dan niet zo erg belangrijk om in de maatschappij te slagen. Je hebt snel medelijden en de neiging hulp te bieden. Je trekt je het lot van de minderbedeelden aan. Daarbij kun je je naasten wel eens verwaarlozen. Maar je lijkt er bijna heilig door! Voorbeeld: Charles Dickens. Er zijn veel componisten geboren met een aspect tussen Maan en Neptunus in de horoscoop. Bach, Berlioz, Liszt, Strauss (allen de conjunctie) en Beethoven (het vierkant) zijn voorbeelden hiervan. Bij Art&Astrologie kun je zien hoe Maan-Neptunus is verweven in het patroon van artistiek talent in de horoscoop van veel kunstenaars en artiesten.

Lees ook eens de column (te vinden bij berichten) over Maan-Neptunus en mensen of dingen die kwijt raken (http://www.astromarkt.net/verdwijning-en-maan-neptunus/)…

MAAN-PLUTO

Kernbegrip van het aspect of het midpunt Maan/Pluto is: intens ervaren. Met Venus op dit punt is het de liefde of een misschien pijnlijke liefdeservaring of geboorte die intens wordt beleefd. Komt Jupiter erbij, dan is er sprake van intens geluk en voorspoed ervaren, al kan er een pijnlijke ervaring aan vooraf zijn gegaan.

Is Maan-Pluto een teken van psychische problemen of van een sterke houding in moeilijke tijden? Behoefte aan overwicht en macht? Wie zal het zeggen…. Een moeilijke jeugd, een overheersende moeder? Of een huistiran? Heftige reacties vertonen? Of alles tegelijk? Soms krijgen mensen met Maan-Pluto-aspecten iets dwangmatigs.

Ik haal er maar wat voorbeelden bij.

Benedictus de Zestiende (de nieuwe paus) heeft de Maan in Weegschaal vierkant Pluto in Kreeft. Hij schijnt sterk vast te houden aan gewoonten en dagindelingen. Datzelfde aspect heeft Marlon Brando ook en hij had bepaald gezinsproblemen. We zien het aspect bij moordenaar Paul de R. Maar prins Willem-Alexander heeft eveneens een vierkant tussen Maan en Pluto. Hij deelt een Maan-Pluto aspect met zijn vrouw.*) We zien het aspect ook in de horoscopen van Goedele Liekens, Hans van Tongeren en Jaap Jongbloed.Gordon heeft Maan sextiel Pluto. Louis van Gaal, Jan Marijnissen, Monique van der Ven, Jean Pierre Rawie en Jurgen Raymann ook. En de heer Janmaat en Pim Fortuyn hadden ook de Maan sextiel Pluto. De filosoof Socrates had het (zonder dit te weten, Pluto was nog niet ontdekt): de Maan driehoek Pluto. Annemarie Jorritsma heeft dit aspect ook. Stevie Wonder eveneens. De samenstand van Maan en Pluto (de conjunctie) heeft Mellie Uyldert, net als Leontien van Moorsel en David Bowie. Wijlen Klaas Bruinsma heeft een exact halfsextiel Maan/Pluto in de horoscoop. Prinses Máxima heeft Maan inconjunct (quincunx, dus 150 graden verschil) met Pluto, net als Sarah Fergusson. Ad Melkert tenslotte heeft de Maan oppositie Pluto.

Dit zijn allemaal mensen met sterke en heftige gevoelens die ze al dan niet gemakkelijk uiten. Sommigen roepen felle of tegenstrijdige reacties op. Of ze allen echt traumatische jeugdervaringen hadden weet ik natuurlijk niet. Evenmin of ze allemaal behoefte hebben aan geld (voor de zekerheid) en dat in grotere mate dan anderen (of onszelf). ALS ze ergens behoefte aan hebben zullen ze dat dieper en heftiger voelen dan anderen. Pluto in aspect met een planeet maakt sterker, fanatieker en meer gedreven. Ten goede of ten kwade…

*) Het delen van een Maan-Pluto-aspect wijst op gewenningsproblemen in een relatie

AANVULLEND over Maan-Uranus:
====================

MAAN-URANUS VERVOLG

MAAN INCONJUNCT URANUS

Deze voormalige column gaat over de aanwijzingen voor belangrijke gebeurtenissen, over Maan conjunct Uranus en over Maan inconjunct Uranus in de horoscoop van Paris Jackson.

REGEL VAN DRIE EN PARIS JACKSON

Drie is een belangrijk getal. Er zijn minstens drie transits en progressies tegelijkertijd in het spel als zich iets belangrijks voordoet. Er zijn ook drie componenten die meewegen bij het beoordelen van een horoscoop: omstandigheden, karakter (geboortehoroscoop) en prognose (progressies/transits). Ze horen bij elkaar. Als je iets aan de omstandigheden verandert, verandert er iets in de lijst mogelijke gebeurtenissen. Als je iemand traint om anders te reageren, dan verandert diens toekomst. Op Astropost heb ik op een rijtje gezet hoe de omstandigheden, het karakter en de astrologische situatie van het moment op elkaar inwerken in het geval van Paris Jackson.

Ze was het oogappeltje van Michael Jackson. Zijn Jupiter op haar Descendant en quindecile – obsessie aspect- met haar Zon wijzen op bescherming en voortrekkerij. Maar nu is Michael overleden – met transit Saturnus op haar progressieve heerser 8ste huis (dood van een ouder). Ze woont bij een oma die Pluto op haar IC heeft en ongetwijfeld streng is. En ze is een puber. Verder staat ze in de spotlights en heeft ze een biologische moeder, geen echte moeder.

Maan inconjunct Uranus is hypersensitief en voelt zich snel een ‘alien’. Iemand met die aspect kan onverwacht en in de ogen van anderen ‘ vreemd ‘ reageren. Nu de planeten van de zenuwen en de stress (transit Uranus en Pluto) harde aspecten met haar Maan en Zon/Maan maken zit ze middenin een zenuwinzinking in een ziekenhuis. Ze zal zich daar buitengesloten voelen. Het is niet het enige aspect dat speelt (kijk maar op Astropost) maar het hakt er wel in, vooral als je in de geboortehoroscoop al Maan inconjunct Uranus hebt. Paris Jackson heeft een eigenaardige familie en achtergrond. Eigenlijk is ze ook geen bloedverwant misschien?

Betty Davis, Jim Bakker, George Harrison en Gerard Depardieu hebben ook Maan inconjunct Uranus. De laatste wilde zelfs naar Rusland emigreren, onlangs! Familieverbanden lijken ook instabiel als de Maan inconjunct Uranus stond in de geboortehoroscoop. Zie http://astropost.blogspot.nl/2013/04/moon-inconjunct-uranus.html

MAAN CONJUNCT URANUS

Wie bij Maan conjunct Uranus geboren wordt zint op verandering en is altijd wel ‘in’ voor iets nieuws. Er is een grote behoefte aan zelfstandigheid. Zij zullen niet allemaal zo ‘buitenissig’ worden als Anais Nin (http://www.astro.com/astro-databank/Nin,_Anaïs) of als Jodie Foster (http://www.astro.com/astro-databank/Foster,_Jodie), maar op zijn minst een beetje ‘spraakmakend’ op zijn tijd.

Reacties gesloten