Mars-Saturnus

Advertenties

MARS IN ASPECT MET SATURNUS

In de geboortehoroscoop, als transit, in de progressieve horoscoop en in synastrie bekent het symbool van de verbinding tussen Mars en Saturnus:

Onvermijdbare, verplichte actie, gebaseerd op plicht, leeftijd, angst of voorzichtigheid. Soms refereert Mars-Saturnus aan een gezondheidsprobleem. Dat is omdat Mars het symbool is van o.a. ‘infectie’ (iets vurigs).

Over die verbinding en over de combinatie van Mars, Saturnus en Pluto gaat dit artikel.

Toen Margareth Thatcher transit Saturnus conjunct Mars had, lag ze in het ziekenhuis. Zelf heb ik met transit Saturnus inconjunct progressieve Mars de dokter meermalen gezien. Met een Mars-Saturnus aspect (transit en in de geboortehoroscoop) kwam er een eind aan het leven van Buddy Holly. Op Astropost vind je meerdere berichten over het effect van Mars-Saturnus aspecten (klik op links ). Je vindt daarin terug dat Mars-Saturnus nogal eens samengaat met het onvermijdbare en met het onontkoombare van actie of juist inactiviteit als gevolg van beperkingen die je worden opgelegd door leeftijd, taken, verplichtingen en angsten. Er is ook een positieve kant van Mars-Saturnus: discipline. Zo heeft de wereldberoemde ‘hondenfluisteraar’ Cesar Millan een prominente Saturnus (die voor de zon uit rijst) en een even belangrijke Mars (‘roepend’, zonder majeure aspecten binnen 5 graden of teken). Het belang van Mars+Saturnus is het belang van energie en controle. Let eens op hoe vaak hij het woord ‘energie’ gebruikt! Mars+Saturnus=discipline (het aan banden leggen of reguleren van actie). Als je gedisciplineerd bezig bent, doe je je plicht en handel je verantwoordelijk. Maar Mars-Saturnus heeft vele kanten. De verhalen op Astropost gaan dan ook over de dood, helden, discipline, slaag, ontslagen worden, vallen met een verwonding tot gevolg, akelige competitie, disciplinaire maatregelen en meer. Een Nederlands voorbeeld op Astropost is dat van de Willemsorde en de prominentie van Mars en Saturnus (discipline, plicht doen) in de horoscopen van de dragers ervan: http://astropost.blogspot.nl/2009/05/soldiers-heroes-mars-and-saturn.html. Ook de overmeestering van een terrorist door een Nederlandse passagier in een vliegtuig naar Detroit is een perfect voorbeeld voor Mars-Saturnus actie: http://astropost.blogspot.nl/2010/02/detroit-hero-jasper-schuringa-and.html

Soms komt er met Saturnus-Mars een eind aan een baan of activiteit en doet dat pijn. Soms ook vat je gewoon een stevige kou. Een van mijn lezers wees erop dat haar kind voor het eerst naar school ging en dat zij toen transit Saturnus op haar Mars had. Dat markeert het einde van een tijdperk en van bezigheden voor haarzelf.

Mars-Saturnus vind je bij horoscopen van honden als het gaat om angstbijters, maar ook als discipline voor de hond een belangrijke zaak is. Mensen met Mars-Saturnus kunnen mensen zijn die te hard werken omdat ze bang zijn voor de baas. Op den duur krijgen ze burn-out (totaal energiegebrek) of worden ze op een andere manier ineffectief. Een beroemde trainer van honden (en mensen:) is Cesar Millan. Hij heeft Mars zonder aspecten en Saturnus rijst voor zijn zon uit. De prominente Mars en Saturnus verwijzen naar het belang van discipline!

Mars-Saturnus in synastrie leidt zelden tot een prettige relatie. Misschien is de een voor de ander een sta-in-de-weg. Misschien probeert de een de ander te stoppen of beperken. Een hard aspect of conjunctie tussen Mars en Saturnus is 1 van de 4 aspecten die in de horoscopen van vrouwen aangeven dat het niet gemakkelijk is een partner te vinden of te houden (zie ook artikel over huwelijk en scheiding). Maria Callas hield vurig van Aristoteles Onassis, tot haar verdriet. In haar horoscoop staat Mars conjunct Saturnus.*) Je ziet Mars-Saturnus affecties niet alleen bij verbroken relaties, maar ook in de horoscopen van weduwen.

Hieronder volgen een paar voorbeelden van Astropost.blogspot.com

DOOD

Solomon Burke overleed met transit Saturnus vierkant progressieve Mars. Klik op death  voor het complete verhaal.

Bobby Brown heeft in zijn geboortehoroscoop Mars inconjunct Saturnus. Hij werd voortijdig dood verklaard in april 2010 na opname in het ziekenhuis. Bobby Brown zou Whitney Houston tijdens hun huwelijk hebben mishandeld.

Mercedes Ramirez vierde haar 21ste verjaardag op 20 December 1995, toen haar vliegtuig op weg naar Cali crashte. Zij verloor die dag haar beide ouders en brak haar benen. Dat was met transit Mars oppositie haar progressieve Saturnus.

Datzelfde transit van Mars met Progressieve Saturnus overkwam Yuri Budanov, kolonel in het Russische leger, toen hij beschoten werd in Moskow en overleed. Budanov had meerdere trasnits tegelijk: transit Neptunus vierkant Zon en transit Uranus 75 graden van de Progressieve Zon. Progressieve Mars was quintiel progressieve Eris en transit Mars vierkant Progressieve Mercurius.

MISHANDELING/SLAAG

Vroeger was het gewoon om kinderen te slaan om ze manieren bij te brengen. Wanneer mensen worden geslagen vind je een Mars-Saturnus aspect.Kijk naar het artikel op Astropost: http://astropost.blogspot.com/2010/04/mars-saturn-and-slapping.html

ONTSLAG

General McChrystal moest ontslag nemen: klik voor het bericht op quit . Een van de indicaties was transit Saturnus vierkant Mars.  Met transit Saturnus anderhalf vierkant Mars viel Lance Armstrong zo hard dat hij de wedstrijd moest staken. Zie Lance Armstrong fell.

SYNASTRIE

1. Julian Assange is geen vriend van Hilary Clinton. In November 2010 zei hij dat hij haar ontslag wilde. Nu is haar Zon exact inconjunct zijn Saturnus en zijn Zon vierkant haar Neptunus. Dat zijn op zich al dramatische aspectverbanden voor een goede relatie. Maar het meest kenmerkende aspect voor die ontslagwens is: zijn Mars vierkant haar Saturnus.

2. De Saturnus van twee van haar slachtoffers (geboren op 14 september 1957 en op 22 juni 1957) waren exact vierkant de Mars van moordenares Amy Bishop.  Zij zag hen als belemmering voor haar loopbaan (zij kreeg ontslag en de slachtoffers hadden mogen blijven).

3. De relatie tussen Brown en Blair (beiden ex MP’s van Engeland) was slecht. Dat kun je zien aan de Mars-Saturnus verbinding tussen hun horoscopen: zie Brown-Blair

4. ‘Onze’ held Jasper en de terrorist in het vliegtuig delen een Mars-Saturnus aspect. Zie Detroit plane incident  De Mars van de held was conjunct de Saturnus van de terrorist en andersom was de Saturnus van de held inconjunct de Mars van de terrorist. De held stopte de terrorist en stelde hem ‘buiten werking’.

5. De 12-jarige Polly Klaas (geboren met Mars driehoek Saturnus) werd gekidnapt en vermoord door Richard Allen Davis (geboren met Mars sextiel Saturnus). Haar moordenaar kreeg de doodstraf.

Haar Mars staat vierkant zijn Saturnus. Zijn Mars vierkant haar Saturnus. In de compositiehoroscoop is Mars vierkant Saturnus. Hier zie je de horoscoop van Polly Klaas. De transits zijn voor de geboortedag van Davis.

Mars-Saturnus gaat over het afronden, reguleren of eindigen van actie.

*) Zijn Neptunus inconjunct haar Zon (synastrie) laat zien dat er onduidelijkheid, teleurstelling en bedrog was tussen hen.

MARS CONJUNCT SATURNUS IN DE HOROSCOOP ERNST JANSEN STEUR

Op 24 oktober 1945 zijn er duizenden mensen geboren, waaronder een Canadese vakbondsleider (patriot van het jaar in 1996), een Engelse kunstenaar (wonderkind) en de Nederlandse neurochirurg Ernst Jansen aka Ernst Jansen Steur. Ieder heeft door tijd en plaats een andere horoscooptekening. Maar ze hebben wel zaken met elkaar gemeen.

a. Al die mensen hebben Jupiter rijzend voor de zon. Dat biedt zicht op een brede orientatie en vergroot de kans op reizen en wonen in het buitenland.

b. Zij hebben allemaal de Zon “roepend” (zonder aspecten binnen teken of 5 graden orb). Ze vallen op, zijn de baas of de leiders en de “ster” die de aandacht naar zich toe trekt. Wie op 24 oktober 1945 werd geboren leek al snel veelbelovend. Zelfoverschatting ligt op de loer als Jupiter voor de zon uit rijst en de mensen verwachten veel van zo iemand.

c. Al die mensen die op 24 oktober 1945 geboren  werden, hebben ook Venus conjunct Neptunus. Dat is een aspect dat onderdeel vormt van het patroon van artistiek talent. Het is bij mannen een van de aanwijzingen voor mogelijke echtscheiding. Venus conjunct Neptunus is romantisch, schildert vrouwen (en zichzelf BIJ vrouwen) mooier af dan ze zijn en heeft een roze bril op.

d. Wat die mensen ook met elkaar gemeen hebben, is Mars conjunct Saturnus. Daarover vertel ik wat uitgebreider.

MARS CONJUNCT SATURNUS: BREEKIJZER

Mars en Saturnus horen bij de dood (geblokkeerde energie), ijzeren discipline, doorgaan ondanks pijn, hard werken, het uitoefenen van je functie, plichtsbetrachting, carriere maken en  hardhandigheid. Het breekijzer combineert de eigenschappen die horen bij Mars (ijzer) en Saturnus (breken).
Denk aan het spreekwoord: “waar gehakt wordt, vallen spaanders”. Bij Mars-Saturnus vallen er soms klappen. Kenmerkend voor Mars-Saturnus aspecten is, dat je doorgaat omdat angst, de plicht of ambitie dat van je vergt, ondanks pijn of tegenslag, omdat je vindt dat het moet. Verplichtingen, lasten of schulden kunnen je beweegreden zijn om door te gaan. “Je plicht doen” hoort bij Mars en Saturnus.

Ernst Jansen Steur is van 1945. Hij is 67 en krijgt AOW. Dat is kennelijk niet genoeg om van met pensioen te gaan. Desnoods gaat hij door in het buitenland (Jupiter!). Hij lijkt niet te stoppen. Maar zijn progressieve zon nadert een quindecile met het symbool van de afronding: Saturnus. In zijn situatie zou dat er toch op kunnen wijzen dat er eind komt aan de loopbaan van Jansen Steur.

Dit is de horoscoop van zijn geboortedag met transits en progressies van nu.

PS Onze Koningin Beatrix heeft Mars conjunct Saturnus in de geboortehoroscoop. Ook zij blijkt niet van plan om zich door tegenslag of door haar leeftijd tegen te laten houden of te laten stoppen. Over twee weken gaat het blog over de solaar van Beatrix (met in de solaar zon vierkant saturnus).

DUIDING VAN ASPECT OF MIDPUNT COMBINATIE MARS, SATURNUS EN PLUTO

Een van de moeilijkste combinaties van aspecten is een verbinding van Mars, Saturnus en Pluto. Dit trio combineert 3 moeilijke aspecten:

a Mars-Saturnus (disciplinaire inzet, straf en onvermijdbare actie)

Mars-Pluto (inzet van al je krachten)

Saturnus-Pluto (het boomerang effect en de ‘die hard’)

Deze combinatie van Mars-Saturnus-Pluto beschreef ik ooit in mijn boekje ‘Astro Trio’ als volgt:

‘Put zich uit en werkt veel te hard. Kan in geweldsituaties terechtkomen of geweld gebruiken (tegen zichzelf of anderen). Wil ondanks tegenstand winnen.’

Daarbij gaf ik aan dat deze aspect-, of midpuntcombinatie helaas vaak te zien is in de horoscopen van mensen die als dader of slachtoffer betrokken zijn bij de onnatuurlijke of voortijdige dood van zichzelf of anderen. Met Mars-Saturnus-Pluto prominent in je horoscoop wordt de voortijdige dood van jezelf of anderen een belangrijk thema in je levensloop.

Als voorbeelden noemde ik dader en slachtoffer van de ‘Ken en Barbie’ moordenaars (Paul Bernardo en Mahaty), John F. Kennedy en Yoko Ono, Idi Amin en de wrede David Berkowitz. Beate Schaepe  (zie Astropost) heeft Mars inconjunct Saturnus en semi anderhalfvierkant Pluto. De terrorist van de Boston Marathon (Tsarnaev, zie Astropost) heeft zeer nauwe aspecten van Mars vierkant Pluto en sextiel Saturnus. De beruchte concentratiekamparts Mengele had een voorloplopende Mars in het 8ste huis van levn en dood, vierkant Saturnus en biquintiel Pluto. In de oorlog kreeg hij alle gelegenheid om tot het uiterste te gaan. O.J. Simpson’s geboortehoroscoop heeft Mars sextiel Saturnus en semi anderhalf vierkant Pluto

Het aspect komt ook voor bij slachtoffers, zo gaf ik hierboven al aan (John F. Kennedy) De weduwe in de Deventer moordzaak is op 28 juni 1939 geboren en heeft Mars in 5 Waterman, Pluto in 1 Leeuw en Saturnus in de laatste graad van Ram, zodat er vierkant (deels buiten teken) ontstaan tussen Mars, Saturnus en Pluto. Haar Mars was Out of Bounds, maar dat terzijde. Pim Fortuyn had Mars, Pluto en Saturnus bovenin de horoscoop staan, met een out of bound Pluto en Saturnus conjunct MC. Op de geboortedag van zijn moordenaar, Volkert van der Graaf, staat Saturnus/Pluto half vierkant een Out of Bounds Mars.

Een recent voorbeeld zag ik gisteren op TV bij Dr Phil. Het ging om een 6-jarig jongetje (Max) dat in 2011 op een merkwaardige manier met zijn fietje over de balustrade in huis viel, in coma raakte en bezweek. Twee dagen later werd zijn stiefmoeder met gebonden handen en voeten en prop in de mond aangetroffen,opgehangen aan het balkon. De politie vond dat op zelfmoord lijken…maar denkt bij het jongetje aan een ongeluk. Enfin, Rebecca Zahau was geboren op 15 maart 1979 met Mars oppositie Saturnus en biquintiel Pluto. Max was geboren op 7 juni 2005 met Maan, Mercurius en Venus out of bounds en met Mars driehoek Saturnus en vierkant Pluto. In 2011 ging de progressieve Zon naar een oppositie met Pluto. Er is een relatie tussen haar dood en de zijne, zoals er een relatie is tussen hun horoscopen waar het de combinatie van de onnatuurlijke dood betreft: haar Zon staat conjunct zijn Mars, vierkant zijn Pluto en driehoek zijn Saturnus. Ze hadden beter niet bij elkaar in de buurt kunnen zijn, misschien. Hier zie je de horoscoop van de geboortedag van Rebecca en in transit de posities van de geboortedag van Max. (Onlangs vond ik nog zo’n triest voorbeeld in het nieuws van een bijna vierjarige die door zijn ouders was doodgeslagen).

Natuurlijk maakt het verschil hoe de rest van de horoscoop eruit ziet, hoe de wereld om je heen eruit ziet, of je een man bent of een vrouw, jong of oud en of Mars of Saturnus of Pluto belangrijk zijn in je horoscoop. Dat deze slachtoffers en daders ’toevallig’ allen Mars-Saturnus-Pluto combinaties hadden, wil omgekeerd niet zeggen dat ALLEEN wie deze combinatie in de geboortehoroscoop heeft dodelijk geweld zal toepassen. Voorbeeld:

Oscar Pistorius (Maan OOB) is verantwoordelijk voor de dood van zijn vriendin. In zijn geboortehoroscoop is GEEN Mars-Saturnus-Pluto combinatie, maar in de progressieve horoscoop staat Mars vierkant Saturnus en driehoek Pluto. 

Nog veel minder gaat op, dat wie deze combinatie heeft gevaarlijk is voor zichzelf of anderen. Maar er is wel een groter risico, in bepaalde omstandigheden en in de buurt van mensen met soortgelijke aspecten om te maken te krijgen met het thema van de ontijdige dood. Denk aan de moeder van Azaria Chamberlain. Een dingo roofde en doodde haar baby. Zij werd veroordeeld voor moord. Saturnus staat in haar horoscoop exact op het midpunt Mars/Pluto. Amanda Knox heeft de combinatie Mars-Saturnus-Pluto en wordt in Italia nog steeds gezien als een moordenares. Mars anderhalf vierkant Saturnus en vierkant Pluto. Ook een nu onschuldig verklaarde vrouw die jaren vastzat voor moord had deze combinatie.

Mars-Saturnus-Pluto kan zelfdestrutief zijn. Paris Jackson (3 april 1998), met Mars conjunct Saturnus en anderhalf vierkant Pluto. Haar vader overleed voortijdig en zij heeft een zelfmoordpoging ondernomen. Maria Kommitsarova brak bij de Winterspelen van 2014 haar rug. In haar horoscoop zie je het ’tot het uiterste gaan’ aan Saturnus anderhalf vierkant Mars en sextiel Pluto.

Bovenstaande voorbeelden zijn voorbeelden van mensen die de pers en het internet haalden. Er zijn vast ook mensen die de Mars-Saturnus-Pluto combinatie gebruiken voor individuele duursport, waarbij je sterke drijfveren moet hebben om door te gaan als het moeilijk wordt of als je tegenwind krijgt. Mars-Saturnus-Pluto kan in tijden van oorlog strategisch worden ingezet door generaals. Eisenhower had Mars driehoek Saturnus en biquintiel Pluto. De Egyptische legerleider Al-Sissi heeft zijn Mars anderhalf vierkant midpunt Saturnus/Pluto en Mars vierkant Saturnus in Schorpioen (het teken van Pluto). Ook heeft hij Pluto Out of Bounds. Bashir Al-Assad, de president van Syrie, heeft Mars driehoek Saturnus en sextiel Pluto. Zijn naam is voor altijd verbonden aan de burgeroorlog.

Mars, Saturnus, Pluto geeft aan dat de dood  of het stoppen van jezelf of anderen een uitdaging of een probleem kan vormen. Kun je kiezen voor ‘uitdaging’ zonder anderen te schaden, dan kun je dit aspect ten goede gebruiken, ook voor jezelf. Vrouwen moeten met dit aspect gewaarschuwd zijn voor ‘sterke mannen’ en ‘gevaarlijke mannen’.

LINKS

De horoscoop van Catharina de Grote bevat een YOD (een vork-achtige figuur gevormd door twee inconjuncten en een sextiel) van Mars, Saturnus en Pluto. Zij zou haar echtgenoot (de rechtmatige Russische tsaar) hebben vermoord en diens plaats op de troon hebben ingenomen: http://astromarkt.net/horoscoop-van-catharina-de-grote.html

Reacties gesloten