Mercurius aspecten

Advertenties

Aspecten met Mercurius duiden

Aspecten met Mercurius

geven aan hoe het staat met je mentaliteit, je communicatietalent en hoe of wanneer je liegt. Liegen is onlosmakelijk verbonden met communiceren. De manier waarop je dat doet hangt samen met het teken waarin Mercurius staat en meer nog met de aspecten die Mercurius vormt.

Kies je aspect: Zon-Mercurius, Maan-Mercurius, Mercurius-Venus, Mercurius-Mars, Mercurius-Jupiter, Mercurius-Saturnus, Mercurius-Uranus, Mercurius-Neptunus, Mercurius-Pluto, Mercurius NA (zonder aspect)

TOELICHTING

Er zijn vele manieren om te liegen. Mensen liegen als ze vinden dat het nodig is, uit zelfbehoud, omdat ze geen informatie willen geven, uit gewoonte, om te misleiden, om er wijzer van te worden en soms liegen ze uit angst. Overdrijven is liegen, feiten achterhouden ook en eigenlijk lieg je als je iemand vertelt dat die jurk perfect staat (maar niet heus), hoe lief het ook is bedoeld.

Voor sommige beroepen is kunnen liegen een ‘ must’ (verkopers, schrijvers van fantasieverhalen, acteurs en bestuurders kunnen niet zonder communicatiekwaliteiten waarmee ze de zaken mooier, beter of anders kunnen voorstellen).

Hieronder  heb ik een paar manieren om te communiceren (of liegen:) op een rijtje gezet. Gebruik ze niet geisoleerd maar hanteer ze in combinatie met de andere aspecten die Mercurius maakt en in het licht van de rest van de horoscoop (zie voorbeelden onderaan). Bovendien, houd er rekening mee dat de kwalijke kanten van moeilijke combinaties met Mercurius sterker naar voren in moelijke situaties of tijden en wanneer Mercurius en/ of de planeet waarmee het moeilijke aspect wordt gemaakt op de hoeken van de horoscoop staan, of op een andere manier ‘ prominent’ zijn. Daarnaast vind je meer informatie over de betekenis van aspecten met Mercurius, in de geboortehoroscoop, in de progressieve horoscoop en bij transit.

COMBINATIES VAN ASPECTEN MET MERCURIUS

Bij enkele aspecten van Mercurius zijn de duidingen van dit aspect met een derde factor gegeven, bijvoorbeeld Zon conjunct Mercurius vierkant Pluto. Combinaties met Mercurius bieden nog meer inzicht. Neem bijvoorbeeld Prins Bernhard sr. met Mercurius conjunct Pluto en inconjunct Uranus, die sterke en spraakmakende verhalen kon doen en wiens mening nogal eens verkeerd viel. Mercurius in aspect met Jupiter en Neptunus is een perfecte combinatie voor iemand die zich beweegt in de wereld van de fictie (film, toneel, dichtkunst). Mercurius met Saturnus en Pluto is bijna standaard bij politici. Let ook eens op de midpuntcombinaties van of met Mercurius, vooral als Mercurius een belangrijke plek heeft in de horoscoop.

Voorbeeld: Barack Obama’s Mercurius maakt meer aspecten; een septiel met Mars, oppositie met Jupiter en semi half vierkant met Uranus. Zo’ n combinatie van aspecten spiegelt de inventieve (Jupiter-Uranus) spreker in debat (Mercurius-Mars)

GEEN ASPECTEN MET MERCURIUS?

In sommige horoscopen maakt Mercurius geen aspect met de Zon, Maan of andere planeten.

Als je almaar praat (Mercurius) krijgt de ander nooit weerwoord: je fungeert als roeptoeter.  Een actueel voorbeeld van een ongeaspecteerde Mercurius is de horoscoop van Geert Wilders. Verschillende opgestapte PVV-politici melden dat Geert Wilders onbereikbaar is. Ze krijgen geen contact met hem, alleen als hij hen laat ‘aantreden’. Zij krijgen een telefoontje van 10 seconden met de melding dat ze hun plek in de Tweede Kamer verder kunnen vergeten. Toch laat hij op vele manieren iets van zich horen. Dat gaat ook op voor een van zijn tegenstanders: Huub Oosterhuis. Hij is (tekst)schrijver. In 2011 klapte hij uit de school over de mening van Beatrix over Wilders. En in 2013 (met Zon conjunct Mercurius in progressie) in zijn bio(Zon)grafie(Mercurius), herhaalde Oosterhuis (1 november 1933) dit nog eens. Met een ‘ongeremde’ Mercurius kun je op elk mogelijk niveau communiceren en informeren.

Ongeaspecteerde Mercuriussen zijn handig voor schrijvers, mensen die instructies geven, speechschrijvers, opstellers van persberichten en twitteraars (veel boodschappen, weinig kans op echte interactie). Andersom is het niet zo, dat iedere schrijver Mercurius zonder aspecten heeft. Als je astrologie bestudeert, bekijk dan de hele horoscoop en focus niet op een enkel aspect of aspectloos zijn van een planeet, Zon of Maan. De ‘roepende’ planeet geeft belangrijke informatie over mensen. In het dagelijks leven zie je de ongeaspecteerde Mercurius terug in de eeuwig aan de telefoon hangende medemens, de buurman die een praatje begint waar geen einde aan komt en de babbelkous. Je kunt er soms geen woord tussen krijgen en dan zie je of hoor je ze weken weer niet. Mercurius ‘roepend’ wijst op communiceren (praten, schrijven, twitteren) op elk mogelijk niveau, hoe dan ook en waar dan ook. Soms door uit de school te klappen. En soms ook helemaal niet.
TERUG NAAR BOVEN

ASPECT MERCURIUS-ZON

Je kunt je voorstellen dat wanneer het communiceren en denken sterk is verbonden met het ego een zekere subjectiviteit ontstaat en soms ook eigendunk. De samenstand van Zon en Mercurius, vooral op gelijke hoogte en in nauw verband, symboliseert in enkele gevallen zelfs het mentaal opbranden of het geheel opgaan in de eigen gedachtewereld. Uiteraard kun je dit aspect (en geen enkel aspect!) los zien van de rest van de horoscoop en alleen als het aspect nadrukkelijk naar voren komt en zwaar geafflicteerd is komen de negatieve kanten van Zon-Mercurius naar voren. Anders wijst het enkel op iemand die sterk bezig is met zichzelf.

ASPECT MAAN-MERCURIUS

Maan-Mercurius leugentjes worden verteld omdat het de leugentjes zijn die je gezelschap of groep van je verlangt of verwacht: de politiek correcte leugentjes. Je past de feiten domweg aan aan het gezelschap, maar helaas zie je met dit aspect vaak dat je liegt omdat je je houding niet goed weet aan te passen aan je zogenaamde mening. Met zo’n aspect loop je het risico ja te knikken en nee te zeggen of andersom .

Josef Fritzl is een mooi voorbeeld van iemand met Maan vierkant Mercurius op Nul Ram (= o.a. bekend staan om gewoonteleugentjes). Het was een van de eigenschappen waarmee hij jaren kon doorgaan met een dubbelleven (zie het artikel over Zon en Neptunus ). Meer over Maan-Mercurius vind je bij Maanaspecten.
TERUG NAAR BOVEN

MERCURIUS-MERCURIUS

Alleen de mensen die zeer hoge leeftijden behalen, beleven ooit progressieve Mercurius vierkant Mercurius (en dan moet Mercurius niet retrograde lopen in de dagen na hun geboorte!). Transit Mercurius vierkant Mercurius gebeurt veel vaker. Dat is het moment dat je hersens moeite hebben informatie te verwerken en wat je zegt niet overkomt. Een progressieve Mercurius vierkant Mercurius legt een mentaal conflict aan de dag (niet meer weten wat en hoe).

ASPECT MERCURIUS-VENUS

De samenstand van Mercurius en Venus wijst gewoonlijk op communicatietalent. Dit is het symbool voor iemand die de juiste goede woorden weet te vinden en/of het leuk weet te brengen. Dat de kunst van het spreken en schrijven soms wordt ingezet voor het leuke contact met de klant (om des te beter te kunnen verkopen) is de minst akelige manier waarop Mercurius kan liegen: gewoon om bestwil!
TERUG NAAR BOVEN

ASPECT MERCURIUS-MARS

Mercurius-Mars spreekt (soms te) snel. Soms leidt dat tot gestotter, vaak tot iets te scherpe bewoordingen of een scherp geslepen pen. Mercurius-Mars gebruikt informatie als een wapen. Wie dit aspect heeft selecteert het meest pijnlijke feit. Ook dat is een vorm van liegen. De combinatie Mercurius-Mars is een goede hulp bij het debat (eigenlijk: een gevecht met woorden). En in oorlog en liefde is alles soms toegestaan, lijkt het…

ASPECT MERCURIUS-JUPITER

Mercurius-Jupiter’s effect is dat van de overdreven boodschap. Grote mond, veel en grote woorden gebruiken om te overtuigen en Boodschappen verkondigen zijn dingen die horen bij Mercurius-Jupiter. Je kunt er veel succes mee oogsten, veel contacten mee krijgen en veel mee reizen. Kijk naar Barack Obama(1), die een groot spreker is en Mercurius oppositie Jupiter heeft. Het kan ook anders. Dan wordt de communicatievaardigheid ingezet om veel verhaaltjes rond te strooien. Helaas zijn het soms overtrokken verhaaltjes waar anderen hinder van hebben en zijn de feiten niet al te betrouwbaar. De rest van de horoscoop en de omstandigheden wijzen uit of het succesvol communiceren of profiteren van je communicatietalent is dat je doet slagen (op school, in zaken en als je spreekt of schrijft).

Mercurius en Jupiter in aspect of als midpunt in je horoscoop geven de aanwijzing dat succesvol communiceren één van je vaardigheden is of moet worden. Ben je een betweter of weet je het echt beter? Dat is de vraag niet. Het gaat erom hoe je de boodschap brengt, met Mercurius en Jupiter.

Als Mercurius en Jupiter samen komen in een midpunt of in aspect is er sprake van groeiende kennis, verspreiding van kennis, algemene ontwikkeling, veel toehoorders of leerlingen, meertaligheid, schrijf- en of spreektalent. En soms van betweterij, arrogantie bij het brengen van een boodschap en aandikken van de feiten! Vooral als er een conflict is tussen Mercurius en Jupiter valt het de ontvangers van de boodschap op dat de feiten soms meningen zijn en meningen als feiten worden gebracht. De boodschapper is soms niet echt te vertrouwen. De ene dag wordt het een en de andere dag het ander geloofd. Dat komt omdat de feiten voortdurend aan de overtuiging moeten worden aangepast.Bovendien: wie onthoudt al zijn eigen overdrijvingen? Degene met het harde aspect tussen Mercurius en Jupiter heeft het er maar moeilijk mee. Op zijn slechts is het verband tussen Mercurius en Jupiter het symbool van vermeende intellectuele en mentale superioriteit.

Het conflict Mercurius/Jupiter is dat van een persoon met een slecht oordeel, die niet naar de waarheid wil luisteren en van de feiten niet wil weten. Soms vertelt zo iemand iets waar hij of zij zelf niet echt in gelooft en komt dan ook ongeloofwaardig over. Bijvoorbeeld in het geval van de politicus die het standpunt van de partij moet overdragen maar zelf een andere mening is toegedaan. Ook zegt men met Mercurius/Jupiter afflicties niet altijd wat men weet, maar men is indiscreet als het zo uitkomt…En op het allerlaagste niveau uit Mercurius-Jupiter zich verontwaardigd, verongelijkt en verbolgen met een erg grote mond waarbij meer wordt gezegd dan verantwoord kan worden.

Helder en geloofwaardig kunnen communiceren, beoordelen of geven van feedback is een pré in beroepen als van schrijver, leraar, arts of politicus. Succes in de verkoop gaat vaak samen met het geloofwaardig aanprijzen van een artikel…
TERUG NAAR BOVEN

ASPECT MERCURIUS-SATURNUS

Om met de langzame antwoorden te beginnen: soms spreken mensen langzaam omdat ze zo zorgvuldig mogelijk proberen te zijn. Dat wil niet zeggen dat ze (altijd) leugens verkopen. Soms gaat het om hoog opgeleide specialisten die zich bewust zijn van de impact van hun woorden en van hun verantwoordelijkheden als woordvoerder. Je hoort dan veel ge-‘eh’ …. Maar je KUNT ook liegen met dit aspect, door niet alles te vertellen (je –bronnen van- informatie te beperken tot wat je uitkomt). Het staat ook heel interessant om je toehoorders even te laten wachten op je antwoord☺ Verder kun je dit aspect vinden bij mensen met reisangst, kleingeestigheid en nare schoolherinneringen als het om moeilijke aspecten gaat. In combinatie met Pluto tref je het aspect nogal eens aan bij strategisch communicerende politici…En soms vind je met dit aspect de ‘ would-be’ professor, iemand die zich een titel aanmeet om zo meer te kunnen verkopen. Functioneel liegen hoort bij Mercurius-Saturnus.

Mercurius is de jongeling, de student en adolescent. Saturnus is het symbool van concentratie, management en status. Senioren, ouders, mensen met een hogere status, managers, hogere ambtenaren en bestuurders horen bij Saturnus. De combinatie van deze concepten geeft het diepere denkwerk aan, logica, methodiek en filosofie. Op zijn slechtst is Mercurius-Saturnus de combinatie van wantrouwen, spraakgebrek, een moeilijke jeugd en oneerlijkheid. Op reis is Mercurius-Saturnus het symbool van vertrek, van de vertraging en de staking in het openbaar vervoer. De film ‘Planes, trains and automobiles’ is een hilarische opsomming van alles wat fout (Saturnus) kan gaan op reis (Mercurius), inclusief de medepassagier die een andere status (Saturnus) heeft.

Dat er in een horoscoop een aspect is tussen Mercurius en Saturnus wijst op het belang van de de factor (leef)tijd op reis, als jongeling en waar het studie of communicatie betreft. Mogelijk is er uitstel of afstel geweest of de duur van de opleiding was een thema. Mercurius is ook het symbool van de leugen. Liegen met Mercurius-Saturnus gebeurt met de ‘functionele’ leugen (het niet vermelden van feiten, beperking van de bronnen en feiten, traag verstrekken van informatie, censuur).
TERUG naar boven

WETENSCHAP EN MERCURIUS-SATURNUS

Bij een aspect tussen Mercurius en Saturnus is de planeet met de kennis verbonden met die van prestige en de planeet van de ernst met dit van de communicatie.

Mercurius+Saturnus staat symbool voor de officieel erkende kennis, de wetenschap (waarbij binnen kaders wordt gedacht). Mercurius-Saturnus is tegelijk ook symbool van de gedachtenpolitie. Dat is omdat Saturnus grenzen stelt, bezwaren ziet en kritisch is. Weinig mensen lezen wetenschappelijke studies, tenzij de studie gerelateerd is aan hun specifieke veld. Sommigen lezen alleen datgene wat officieel door hun ‘peers’ is erkend. Dat kan sterk naar voren komen als Mercurius en/of Saturnus prominent zijn in de horoscoop (bijvoorbeeld door plaatsing op een hoekpunt).

Je ziet Mercurius-Saturnus ook prominent in horoscopen van mensen die worstelen met de grenzen van communicatie en transport (bijvoorbeeld door reisangst). In de progressieve horoscoop verwijst Mercurius-Saturnus nogal eens naar een afscheid, vertrek of eindbeslissing, vaak samengaand met een mentale dip.

Voor “gewone” mensen spiegelen Mercurius-Saturnus aspecten in de horoscoop:

 • – afgebroken contacten
 • – beperkingen in schooltijd
 • – ‘hardleers’ zijn
 • – voorzichtig zijn met wat je zegt
 • – rekening houden met vertraging op reis
 • – kleingeestigheid (harde kritiek)
 • – grenzen stellen aan wat je wilt horen, weten of lezen
 • – reisangst
 • – beperkt te bereiken via telefoon, mail of internet

Voorbeeld: HOROSCOOP ALBERT EINSTEIN

In de horoscoop van wetenschappers is het duidelijk hoe Mercurius –kennis – verbonden is met het beroep en de positie (Saturnus). Wetenschapper Albert Einstein werd geboren op 14 maart 1879 in Ulm met Mercurius bijna exact conjunct Saturnus, bovenin de horoscoop en Mercurius contra parallel Saturnus. (Let overigens ook op Pallas, vierkant Ascendant, voor het belang van ‘patronen’ ontdekken).

Mercurius-Saturnus geeft o.a. nadenken (Mercurius) i.v.m. de tijd (Saturnus) aan. Hij is bovenal beroemd geworden om de relativiteitstheorie, een theorie over tijd. Einstein was niet echt gelukkig op school en voelde sterk de nadelen (Saturnus) van de schooltijd (Mercurius). Dit is zijn horoscoop:

REIZEN MET MERCURIUS-SATURNUS

Alle plannen lopen vertraging op met Mercurius-Saturnus.

Een vergadering plannen voor een tijd met een Mercurius-Saturnus verbinding of prominentie kan alleen als je het niet erg vindt dat er een probleem met de planning of het tijdstip ontstaat, al is het maar omdat het openbaar vervoer staakt of de voorzitter te laat komt.

Transit Mercurius vierkant Saturnus of andersom: transit Saturnus vierkant Mercurius. Dat is voor veel astrologen een reden om niet te gaan reizen en niets te publiceren. Daarmee zorgen ze ervoor dat uitkomt wat het transit kan aangeven: geblokkeerd transport en geremde communicatie. Je hoeft het transit niet in de kaart te spelen. Als je gewoon afspraken maakt, kom je er vanzelf achter dat er van alles fout gaat. Dat ondervond John Cleese die dringen van Brussel naar Oslo moest juist toen de IJslandse vulkaan was uitgebarsten. Hij moest een erg kostbare taxirit maken in de periode van progressieve Mercurius vierkant zijn Saturnus. Dan zit het tegen, op reis.

Ik heb meer voorbeelden. Zo zou iemand mij tijdens Mercurius-Saturnus een uitslag doorbellen, nadat ik eerder tevergeefs zelf had gebeld. Uiteraard heeft die persoon NIET teruggebeld, zodat ik een paar uur voor niets bij de telefoon zat. Dezelfde dag had ik een afspraak bij een station (erg Mercurius), maar degene met wie ik afspraak zag mij niet staan en andersom, zodat we elkaar 20 minuten later pas troffen.

Op 5 oktober 2012 was ik met Mercurius-Saturnus gaan vliegen. We hadden vertraging op de heenweg en op de terugweg en stonden anderhalf uur in de rij voor een al bestelde huurauto. Het duurde ook een half uur eer ik bij de automaat met (duur) flessenwater was. Uiteraard deed de automaat het toen niet. Een reis met hindernissen die werd afgerond met rapporteren over een geconstateerde een deuk in de huurauto…

Vadertje Tijd is ook Saturnus, en toch ben je met Saturnus zelden op de juiste tijd. Ik heb eens met een Mercurius-Saturnus vierkant afgesproken in Londen bij Kensington Palace en het lid van het astrologenforum met wie ik in de Orangerie high tea zou gaan hebben, zag ik een half uur eerder al vanuit een paleisraam in de tuin rondlopen. Voor de zekerheid waren we er allebei juist veel te vroeg!:)

MERCURIUS-SATURNUS met derde factoren

Hieronder vind je mogelijke interpretaties van aspect-en midpuntcombinaties met Mercurius-Saturnus (of Mercurius/Saturnus midpunt):

 • Samen met de Zon wijst Mercurius-Saturnus op ‘denken binnen de kaders’ en op mogelijke depressie
 • Met de Maan is Mercurius-Saturnus terughoudend in het doen van mededelingen.
 • Venus met Mercurius-Saturnus zie je soms bij beeldende kunstenaars (vorm geven aan een mooi idee), maar het kan ook op afscheid van een geliefde wijzen.
 • Met Mars geeft Mercurius-Saturnus een serieus debat aan.
 • Met Jupiter wijst Mercurius-Saturnus op de filosoof en op wisselende denkbeelden.
 • In combinatie met Uranus wijst Mercurius-Saturnus op beperkte vrije meningsuiting.
 • Mercurius-Saturnus-Neptunus verwijst naar heimwee, nare gedachten, een kwaal die de communicatie (gehoor of spraak of leesvermogen) aantast en op fouten door miscommunicatie (verkeerd begrijpen).
 • Mercurius-Saturnus met Pluto spiegelt het nadenken over de volgende zet, het strategisch denken. Het midpunt en de aspectcombinatie zie je bij erg veel politici.
 • Mercurius-Saturnus met de maansknoop geeft veel reizen of verhuizen (en dus veel afscheid nemen) aan.
 • Mercurius-Saturnus met de Ascendant wijst op piekeren over de omstandigheden.
 • Mercurius-Saturnus met MC kan een wetenschappelijke loopbaan aangeven of zakenreisje

TERUG NAAR BOVEN

ASPECT MERCURIUS-URANUS

Het Mercurius-Uranus’ effect is ‘hectisch’ omdat het wijst op impulsen i.v.m. communicatie en informatie. Met dit aspect ben je vaak de andersdenkende in gezelschap, maar dat weerhoudt je er niet van je mening eigenwijs te blijven uiten, soms zelfs expres om te shockeren. Dit aspect wijst i.v.m. liegen op de snelle leugen en op communicatie technieken gebruiken (bijvoorbeeld het snel van onderwerp veranderen om de aandacht af te leiden om jezelf te redden in een gezelschap dat je mening niet deelt). Tegelijkertijd kun je met dit aspect nogal eens sprekers onderbreken omdat je ineens op een – in ieder geval in jouw ogen- geniaal idee komt (en te ongeduldig bent om niet voor je beurt te spreken). Als Mercurius en Uranus op de hoeken staan of op een andere manier prominent zijn, zoals in de horoscoop van Hitler, dan grenst de manier van commmuniceren soms aan het hysterische.

Mercurius is het symbool van denken, communicatie en transport. Mercurius is de jongeling, de student en adolescent en het snelle element kwik.

Uranus is het symbool van de flits, de shock, electriciteit, hectiek, van anders zijn, zelfstandigheid, verandering en rebellie.Vreemdelingen, ‘gekken’, buitenstaanders, afvalligen maar ook alle mensen die met motoren of techniek, auto’s, het nieuws, spannende nieuwe zaken, opwinding of ‘de toekomst’ hebben te maken horen bij Uranus.

De interactie van Mercurius en Uranus geeft het flitsende denkwerk aan, van de hak op de tak springen, het bedenken van nieuwe woorden, uitvindingen, motorisch transport en hypes: een informatie impuls. Ebertin noemt ook het evenwichtsorgaan (diepte-gevoeligheid) en stoornis van het evenwicht bij Mercurius-Uranus. Ik ken verschillende mensen met evenwichtsstoornis die een aspect tussen Mercurius en Uranus hebben. Een van de aspecten die speelden tijdens een heftige aanval van draaiduizeligheid was transit Uranus sextiel progressieve Mercurius.*) Als het je duizelt van alle informatie die je tot je moet nemen, dan is er een Mercurius-Uranus aspect. Denk aan een snel gelezen nieuwsbulletin: Mercurius-Uranus!

Op zijn slechtst is Mercurius-Uranus de combinatie van de rebelse jeugd, de dwarsliggende student, de steeds weer andere interessen, de onderbrekingen van het gesprek, motorische storingen op reis, luchtwegirritaties, en snelle associaties (die anderen niet direct kunnen volgen). Omdat Uranus ‘wekt’ kan Mercurius-Uranus ineens wakker schrikken en iets droppen in het midden van een conversatie. Altijd iets bijzonders met Mercurius-Uranus en ook altijd iets dat andere mensen maar vreemd vinden, zoals bijvoorbeeld astrologie studeren:). Mensen met Mercurius-Uranus aspecten schrikken er niet voor terug afwijkende of provocerende meningen te uiten. In sommige culturen of tijden kun je het met zo’n aspect in je horoscoop moeilijk hebben om politiek correct te blijven.

Op reis is Mercurius-Uranus het symbool van het haperende vehikel, de veranderende planning en de plotseling wegvallende aandacht. Dat er in een horoscoop een aspect is tussen Mercurius en Uranus wijst op het belang van de factor acceleratie. In de horoscopen van August Busch IV, Gloria Estefan and Laura Bush is er een aspect tussen Mercurius en Uranus. Twee van hen veroorzaakten een ongeval. Alle drie hadden zij te maken met een ongeval.

Mercurius is het symbool van scholing en studie. Met Uranus is er mogelijk een onderbreking in de studieperiode en het later weer oppakken ervan. Ook wijst Mercurius i.v.m. Uranus (acceleratie) op versneld afstuderen. Aan de andere kant wijst Mercurius-Uranus ook op het zelfstandig studeren (niet schoolse studie, op geheel eigen manier aan je informatie komen).

Mercurius is ook het symbool van de leugen. Het teken waarin Mercurius staat en de aspecten die Mercurius maakt geven aan hoe je de feiten manipuleert indien nodig. Liegen met Mercurius-Uranus gebeurt door ineens van onderwerp te veranderen of de luisteraar af te leiden.

VERSCHIL VAN MENING en MIND CHANGING

Mercurius-Uranus hecht eraan net even anders van mening te zijn dan de rest van het gezelschap. In een links milieu is Mercurius-Uranus ineens rechts en andersom. De mening van iemand met Mercurius-Uranus hangt af van de mate waarin hij of zij tegen de draad in kan denken. Dat gebeurt niet altijd om dwars te liggen. Soms is het ook om de nuance aan te brengen, om de advocaat van de duivel te spelen of omdat Mercurius-Uranus mensen andersdenkend zijn van nature. Mercurius-Uranus is mind changing. Zelfs al ben je het niet eens, dan zet het je soms toch aan het denken. Dat is de functie van het aspect Mercurius-Uranus: anders denkend zijn en de mening van anderen ver-of hernieuwen.

Bij een aspect tussen Mercurius en Uranus is de planeet met de kennis verbonden met die van alles wat nieuw is en de planeet van het alternatief met dit van de communicatie. Mercurius+Uranus staat symbool voor de niet-officieel erkende kennis, de alternatieve wetenschap (waarbij buiten de kaders wordt gedacht), het leren van talen die niet door iedereen worden geleerd. Mercurius-Uranus is tegelijk ook symbool van de zenuwspanning. Voor iemand met Mercurius-Uranus is communiceren altijd opwindend. Als het gesprek niet spannend is, dan gooit Mercurius-Uranus er een ander onderwerp, een grap of een raar woord tussen.

Aan de ene kant is Mercurius-Uranus het meest mentaliteitsveranderende aspect dat er is . Aan de andere kant kan Mercurius-Uranus dwars blijven liggen, ook al is iedereen tegen. Vreemd, die Mercurius-Uranus, niet? Jimmy Carter heeft Mercurius oppositie Uranus en verkondigt van tijd tot tijd zijn van het regeringsbeleid afwijkende opvattingen.

VREEMDE WOORDEN, TALEN EN OPVATTINGEN

Silvio Berlusconi en Sarah Palin zijn mooie voorbeelden van Mercurius-Uranus. Beider vreemde uitspraken haalden herhaaldelijk de krant. Sarah Palin maakte zelf woorden (heel creatief gebruik van Mercurius quintiel Uranus). Hier zie je in het Engels wat Michelle van Astrofix voor woorden heeft bedacht om Mercurius-Uranus samen te vatten: http://astrofix.net/2010/12/22/mercuryuranus-aspects/#.UufDw6V5-oQ Winston Churchill’s horoscoop heeft Mercurius vierkant Uranus en veel van zijn opvattingen zijn omstreden, terwijl de uitspraken die hij deed nu nog wel ophef veroorzaken.

MERCURIUS-URANUS in PROGRESSIEVE HOROSCOOP en TRANSIT

In de progressieve horoscoop verwijst Mercurius-Uranus naar een verandering van opvatting of onverwacht (hernieuwd of nieuw) contact.

Bij Mercurius-Uranus transits horen spoedberichten, SMSjes e.d., onderbroken vergaderingen, uitvallende bussen en trams. Je verandert ineens van gedachten en richting, zomaar. Onderweg in een auto kan dat tot ongevallen leiden. Transits van Mercurius naar Uranus zijn over het algemeen minder heftig dan andersom. Vaak is het een aanwijzing voor nieuwe informatie die je op andere ideetjes brengt (interessant nieuws).

Thilo Sarrazin, is een spraakmakende Duitse politicus (SPD) die op 12 februari 1945 in Gera werd geboren met Mercurius driehoek Uranus. Toen dit aspect vol was (in 2010) kwam hij volop in het nieuws met zijn boek.

MERCURIUS-URANUS met derde factor

 • Samen met de Zon wijst Mercurius-Uranus op verrassende denkwijzen en slagvaardige sprekers.
 • Met de Maan heeft Mercurius-Uranus behoefte of nood om de mening snel aan te passen, wat voor buitenstaanders dan erg verrassend kan zijn.
 • Venus met Mercurius-Uranus kan je ineens doen beseffen dat het ‘liefde’ is.
 • Met Mars geeft Mercurius-Uranus een opgewonden debat aan.
 • Met Jupiter wijst Mercurius-Uranus op een mogelijke astroloogJ en op gelukkige invallen.
 • In combinatie met Saturnus wijst Mercurius-Uranus op beperkte vrije meningsuiting. De altijd zo originele spreker wordt voorzichtig met zo’n combinatie.
 • Mercurius-Uranus-Neptunus is de combinatie van de hype (de media en het ophef veroorzakende bericht). Voor wie het in de geboortehoroscoop heeft wijst het op het kunnen verklaren van dromen.
 • Mercurius-Uranus met Pluto wijst op impulsief spreken en dan uitgesproken meningen verkondigen.
 • Mercurius-Uranus met de maansknoop geeft ‘flitsende’ relaties aan.
 • Mercurius-Uranus met de Ascendant wijst gedijt in een omgeving met wisselende contacten en veel verkeer (maar loopt ook risico in alle drukte).
 • Mercurius-Uranus met MC wijst op een beroep waarin je logische gevolgtrekkingen moet maken (accountant, fysicus, ingenieur en ja… astroloogJ of een functie i.v.m. ‘het nieuws’.

*) Daarnaast waren er nog andere aanwijzingen, uiteraard.
TERUG NAAR BOVEN

ASPECT MERCURIUS-NEPTUNUS

Neptunus geeft grenzeloosheid aan, mist en misverstand en verwarring. Het is een prettig aspect voor een schrijver van fictie of een acteur, maar het kan in je nadeel uitwerken omdat je met dit aspect moeilijk wordt geloofd als je de waarheid spreekt of het slachtoffer wordt van valse getuigenisssen van jezelf of anderen.

Mercurius is de planeet van communicatie, transport en het overbrengen van boodschappen. Neptunus is symbool van fantasie. Mercurius-Neptunus is de combinatie van fantastische ideeën en je mentaal (Mercurius) inleven (Neptunus) in anderen.

Als er een relatie is tussen Mercurius en de planeet van de fantasie, visie en dwalingen (Neptunus) dan mag je aannemen dat degene met dat aspect verhalen kan verzinnen en wel eens wat vergeet. Is deze relatie gemakkelijk (driehoek, sextiel) dan komt iemand met verzinsels gemakkelijk weg of heeft deze baat bij de fantastische ideeën die hij/zij heeft. Maar is het aspect moeilijk, dan zal er eerst geleerd moeten worden om niet te fantastisch of leugenachtig over te komen. En met het inconjunct kan er zelfs een probleem met leren ontstaan door het al maar afdwalen van de gedachten.

Het nauwste aspect is het meest werkzaam. Probeer niet alle aspecten tot in de finesses te ontleden, maar kijk eens anders naar de aspecten: als een gemakkelijke of moeilijke combinatie. Mercurius conjunct, vierkant, oppositie of inconjunct Neptunus: een probleem met het overbrengen van de fantasie of visie en misschien niet geloofd worden. Mercurius driehoek en sextiel Neptunus: gemakkelijk je visie of fantasie kunnen overbrengen

In alle gevallen (moeilijk of gemakkelijk, mits in nauw aspect) is het thema Mercurius-Neptunus een belangrijk aspect van het leven van de persoon waarom het gaat. Dat kan variëren van een zwakke mentaliteit (leugens, vergissingen) tot fantastische verhalen vertellen. Op Astropost vind je voorbeelden van verdenkingen, verdachtmakingen en valse beschuldigingen waar mensen met Mercurius-Neptunus-aspecten als dader of slachtoffer mee te maken hadden. De combinatie van Mercurius en Neptunus helpt bij het bedenken van romans, maar is een probleem bij concrete gedachtevorming. Je kunt ermee wegdromen in de klas.

Op zijn slechtst is Mercurius-Neptunus de combinatie van de miscommunicatie en de verdachtmaking (die dan moeilijk bewezen kan worden). Valse getuigenissen en bekentenissen horen eveneens bij de negatieve kanten van Mercurius-Neptunus. Tele(Neptunus)communicatie(Mercurius) is eveneens te vertalen in Mercurius-Neptunus. Dat komt omdat Neptunus het niet tastbare en zichtbare en niet levende spiegelt, terwijl Mercurius het communiceren verbeeldt.

Op reis is Mercurius-Neptunus het symbool van de gemiste boot of trein, het verdwalen (in de mist) en al het andere dat kan gebeuren als je op weg gaat op de bonnefooi. Met Mercurius-Neptunus kun je letterlijk en figuurlijk de weg kwijt raken of rijden onder invloed. Neptunus is de god van de zee. Mercurius-Neptunus kun je dan ook duiden als het aspect van transport over zee.

Dat er in een horoscoop een aspect is tussen Mercurius en Neptunus wijst op het belang van de factor empathie en geloof waar het gaat om informeren en luisteren. Met Mercurius-Neptunus kun je je goed voorstellingen maken van feiten, zaken en plaatsen zonder er zelf echt bij te zijn geweest. Mercurius-Neptunus denkt te kunnen communiceren met geesten en dieren.

Mercurius is ook het symbool van de leugen. Het teken waarin Mercurius staat en de aspecten die Mercurius maakt geven aan hoe je de feiten manipuleert indien nodig. Liegen met Mercurius-Neptunus doe je door te verzwijgen, misleiden of verhullen.

MERCURIUS-NEPTUNUS EN VERDENKINGEN

Het is opvallend hoe vaak Mercurius-Neptunus aspecten meedoen als er sprake is van verdenkingen, al dan niet terecht. Begin februari 2014 plaatste de NY Times een brief van Dylan Malone, adoptief dochter van Mia Farrow, waarin deze Woody Allen opnieuw en nu met details ervan beschuldigde haar misbruikt te hebben toen ze 7 was. Transit Neptunus vierkant zijn progressieve Mercurius was een van de transits en progressies die Woody Allen toen had. Eerst zweeg hij, toen ontkende hij en hij meldde later met een uitgebreider verklaring te zullen komen. Maar het negatieve bericht had wel zijn effect in de media.

Op Astropost vind je het verhaal van de Friedmans. Vader en zoon werden verdacht van misbruik, maar was het wel waar? Vader had Mercurius inconjunct Neptunus in de geboortehoroscoop en wel iets te verbergen (maar niet DAT):

http://astropost.blogspot.nl/2008/11/capturing-friedmans-update-and-about.html

Mercurius-Neptunus zie je ook als contacten verwateren. Gerard Depardieu en zijn zoon zijn beiden acteurs en hebben beiden een aspect tussen Mercurius en Neptunus. Ik schreef daarover op Astropost:

http://astropost.blogspot.nl/2008/10/charts-of-guillaume-depardieu-and-his.html

What we see is that father and son share an aspect that might cause miscommunications (Mercury-Neptune) and is also pointing at the ability faking facts (like actors do).
TERUG naar boven

MERCURIUS-NEPTUNUS TRANSIT en PROGRESSIE

In de progressieve horoscoop verwijst Mercurius-Neptunus naar een periode van verwaterende contacten, onduidelijke plannen en

verdachtmaking of verdenking. De fantasie kan met je op de loop gaan als Neptunus de zeegod je vleugels geeft. Onderstaande anekdote

MERCURIUS-NEPTUNUS met derde factor

Samen met de Zon kan Mercurius-Neptunus goed verhalen opdissen (zoals William Shakespeare).

Met de Maan heeft Mercurius-Neptunus is je waarneming een pietsie gekleurd en kun je bedrogen uitkomen.

Venus met Mercurius-Neptunus : zo wordt communiceren een kunst.

Met Mars geeft Mercurius-Neptunus oeverloze debatten aan of discussies over visies. Ebertin duidt dit als ‘geniale aanleg’.

Met Jupiter en Mercurius-Neptunus kun je slagen als acteur door je voorstellingsvermogen.

In combinatie met Saturnus wijst Mercurius-Neptunus op de nadelige kanten van voorstellingsvermogen (somberen).

Mercurius –Neptunus -Pluto intensiveert het voorstellingsvermogen. Het is een combinatie voor het communiceren over het bovennatuurlijke en paranormale zoals de schrijfster van Harry Potter J.K. Rowling (Mercurius half vierkant midpunt Neptunus-Pluto).

Mercurius-Neptunus met de maansknoop onderhoudt vage of verre contacten en kan goed associëren (Maansknoop = verband, Mercurius = denken, Neptunus = verder gaan).

Mercurius-Neptunus met de Ascendant kan een omgeving met onduidelijke informatie, bedrog en negatieve contacten aangeven.

Mercurius-Neptunus met MC wijst op een beroep waarin je je vermogen om je in te leven in anderen kunt gebruiken (hoe dan ook). Grenzeloze fantasie heeft invloed op je loopba

EEN ANEKDOTE

Een anekdote hoort bij Mercurius-Neptunus. Onderstaande column geeft een mooi voorbeeld van wat er kan misgaan met Mercurius-Neptunus conflicten… Precies met transit Mercurius oppositie Neptunus ging mijn ‘gateway’ down.

TERUG NAAR BOVEN

ASPECT MERCURIUS-PLUTO

Mercurius-Pluto’s effect is indrukwekkend. De toehoorder wordt stevig gemanipuleerd en van strategisch gedoseerde informatie voorzien. Vaak gaat het om het noemen van cijfers of feiten die de ander niet direct kan controleren, maar die wel overdondert. Soms gaat het om insiders. Voorbeeld? De auteur van James Bond, Ian Fleming, heeft dit aspect. Hij vertelde sterke verhalen over spionnen met als achtergrond het feit dat hij de persoonlijk assistant van de directeur Naval Intelligence of the Royal Navy was in de Tweede Wereldoorlog. Meer over

 • Mercurius is het symbool van denken, communicatie en transport. Mercurius is de jongeling, de student en adolescent.
 •  Pluto vertegenwoordigt de factoren diepte, strategie, politiek, dominantie, dwang, stress, kracht, sterkte, intensiteit, autoriteit en gezag. 

Hoe communiceer je ‘Plutonisch’? Als je met Pluto spreekt, dan spreek je met gezag of wil je dat afdwingen. Je wilt indruk maken met wat je weet of wat je (niet) zegt. Soms doe je dat gewoon door je stem te verheffen of ‘streng’ te klinken. Het luisteren en spreken is intensief en er ontgaat je dan ook weinig. Dat vergt een en ander van je zenuwen, maar levert je de waardering van gesprekspartners op (al is het maar omdat ze niet anders zouden durven zeggen:). Op zijn slechtst is Mercurius-Pluto de combinatie van de gestresste spreker die het gesprek volledig beheerst en niemand de kans geeft tegen te spreken of ertussen te komen. Zo iemand roept uiteraard weerstand en verzet op. Op zijn best is Mercurius-Pluto het symbool van de overredingskunst.

Met Mercurius-Pluto aspecten doseer je je informatie en drop je deze wanneer het strategisch het beste uitkomt. Er zijn duizenden politici met Mercurius-Pluto aspecten, vaak in combinatie met Saturnus. Je kunt dit aspect ook gebruiken om indruk te maken met wat je weet en wie je kent. Mercurius-Pluto is het aspect van de communicatie-strategie die je moet inzetten als je een moeilijke boodschap hebt te brengen. Tijdens de ramp van Fukushima (11 maart 2011) was er een vierkant tussen Mercurius en Pluto dat 2, 5 dag (progressief dus 2, 5jaar) later exact werd, op 21 augustus 2013. Toen werd gecommuniceerd over een probleem met lekken.

Op reis is Mercurius-Pluto niet gemakkelijk. Een reis met complicaties en uitdagingen gaat gepaard met Mercurius-Pluto aspecten.

Dat er in een horoscoop een aspect is tussen Mercurius en Pluto wijst op het belang van het zijn of hebben van de “gezaghebbende bron” (om je zonodig op te kunnen beroepen) en van het begrip “kennis(sen) is macht”. Je kunt met zo’n aspect werkelijk genieten van wat jij wel weet en de ander niet. Een van de aspecten die Thomas Quick  (would-be serie moordenaar) in zijn horoscoop heeft, is Mercurius binoviel Pluto. Het binoviel geeft ‘genieten’ aan, Mercurius-Pluto = kennis is macht.

Mercurius is ook het symbool van de leugen. Het teken waarin Mercurius staat en de aspecten die Mercurius maakt geven aan hoe je de feiten manipuleert indien nodig. Liegen met Mercurius-Pluto  doe je door te overdonderen en poker te spelen.

MERCURIUS-PLUTO met derde factor

Samen met de Zon wijst Mercurius-Pluto op het belichamen van de kracht van communicatie en de lichamelijke uitputting door stress. Nelson Mandela had Zon conjunct Mercurius/Pluto midpunt.

Met de Maan heeft Mercurius-Pluto is je waarneming intens. Je voelt de dringende behoefte om iets te melden te hebben.

Venus met Mercurius-Pluto wijst op het talent van een boeiende schrijver, zoals J.K. Rowling is (Venus conjunct Mercurius/Pluto midpunt).

Met Mars kun je met Mercurius-Pluto debatten domineren.

Met Jupiter wijst Mercurius-Pluto op een grote woordenschat en succes door communicatie of je stemgebruik.

In combinatie met Saturnus wijst Mercurius-Pluto op de strateeg en de politicus die weet wanneer hij iets beter niet kan zeggen. Veel toppolitici hebben een midpunt-of aspectcombinatie van Mercurius-Saturnus-Pluto.

Mercurius –Neptunus -Pluto intensiveert het voorstellingsvermogen. Het is een combinatie voor het communiceren over het bovennatuurlijke en paranormale zoals de schrijfster van Harry Potter J.K. Rowling (Mercurius half vierkant midpunt Neptunus-Pluto).

Mercurius-Pluto met de maansknoop onderhoudt intensieve contacten.

Mercurius-Pluto met de Ascendant kan een omgeving schetsen waarin kennis macht is.

Mercurius-Pluto met MC geeft aan dat specifieke kennis je loopbaan bepaalt en dat je weet waar je over praat.

MERCURIUS-PLUTO SYNASTRIE

Indruk maken met wat je weet of wie je kent wordt van belang als er een verband is tussen de Mercurius van de een en de Pluto van de ander. Ook kan de een de leerling zijn en de ander de meester in het vak.

MERCURIUS-PLUTO PROGRESSIEF EN TRANSIT

Pluto intensiveert belangstelling, interessen, studie en contacten als er een progressief aspect of transit is van Pluto met Mercurius. Als transit Mercurius een aspect maakt met Pluto dan kun je die dag ‘achter iets’ komen of een interessante ontdekking doen. Als het transit van Pluto komt is er meer kans op stress. Tijdens deze transits moet je soms moeilijke besluiten nemen. Mercurius-Pluto-periodes vergen veel van je mentale instelling, je denkvermogen en je zenuwen.

MERCURIUS-PLUTO EN MOEILIJKE BESLUITEN

Op Astropost http://astropost.blogspot.nl/2013/07/the-difficult-decision-transit-pluto.html heb ik geschreven over de moeilijke beslissing ten tijde van transit Pluto over Mercurius. Pluto voegt een ‘alles of niets’-factor toe aan elk ingrijpend (Pluto) besluit (Mercurius).  Zie voor meer Mercury-Pluto voorbeelden: http://astropost.blogspot.nl/search/label/Mercury%20Pluto
TERUG NAAR BOVEN

Reacties gesloten