Midpunten duiden

Advertenties

 

(ASPECTEN MET) MIDPUNTEN IN DE ASTROLOGIE

Wat zijn midpunten en aspecten met midpunten, zogenoemde midpuntcombinaties, in de astrologie? Wat is de betekenis van midpuntcombinaties? Lees en leer het hier…

Midpunten of halfsommen zijn te vinden precies tussen twee posities in de horoscoop in. Midpuntcombinaties zijn aspecten met midpunten. Voorbeeld: als tussen ascendant en MC in, op het midpunt Ascendant/MC, staat Venus. Je schrijft dan AC/MC=Venus. Voor het berekenen van midpunten kijk je in het menu bij BEREKENEN/midpunten.

Je vindt midpuntcombinaties beschreven in AstroTrio (nu uitverkocht, mogelijk straks als PDF verkrijgbaar). Zie ook het ABC van midpunten op Astropost:

http://astropost.blogspot.com/2009/01/how-to-interpret-and-calculate-midpoint.html

Je kunt de betekenis van de combinaties uitgebreid vinden in het boek van Ebertin:”Kombinatie van planeetinvloeden”. Dat schijnt uitverkocht te zijn en alleen nog in het Engels verkrijgbaar. (COSI, Combination of Stellar Influences). Een andere bron is Solar Arcs van Noel Tyl (achterin het boek, wel in het Engels).

Maar je kunt ook zelf aan de slag met het combineren van de basisprincipes van astrologie! De midpuntcombinaties lees je als de aspectcombinaties. Bijvoorbeeld: Mercurius-Venus (het aspect) kan stijlvol communiceren (aardig het woord doen). Mercurius/Venus = Jupiter vergroot die gave van het woord nog. Mercurius/Venus = Neptunus maakt er een kunst van (en is het dan nog wel oprecht?).

BELANGRIJKE MIDPUNTEN

De belangrijkste en meest individuele midpunten zijn Ascendant/MC en Zon/Maan. Ascendant/MC is het midpunt op het kruispunt van lengtegraad en breedtegraad en alleen geldig op jouw geboorteplek en voor slechts enkele minuten. Zon/Maan geldt voor wat langere tijd. Als Zon/Maan een aspect maakt met het MC of de Ascendant en andere midpuntcombinaties met Ascendant of MC maken eveneens een aspect met Zon/Maan, dan vormt zich de meest individuele boodschap uit de horoscoop!

De midpuntcombinaties Zon/Maan en AC/MC kun je kort karakteriseren als ‘ motivatie’  en ‘ kern’. Zon/Maan met Mercurius geeft een sterke motivatie om te communiceren of boodschappen over te brengen. Zon/Maan met Saturnus is meer gemotiveerd voor een klassieke loopbaan of in de bouw. Zon/Maan met Neptunus kan wijzen op een kunstenaar of religieuze. Zon/Maan met Pluto motiveert om te winnen of te domineren als autoriteit, bijvoorbeeld in de politiek of door rijkdom. Maar ook andere midpunten zijn interessant, zoals Jupiter/Uranus (helicopterview) of Jupiter/Pluto (enorm vergrotend, een succesaspect) of Venus/Pluto (de geldas). Hier volgen voorbeelden van Zon/Maan en AC/MC-combinaties.


 

MIDPUNT ZON/MAAN

Het midpunt Zon/Maan speelt ook een rol in partnerschap, gezinsleven en huwelijk. Vaak staat de Zon van de man in aspect met de Zon/Maan van de vrouw of zijn er andere verbindingen met elkaars Zon/Maan. Zie hiervoor Astrology & Love…

Een complete lijst met duidingsvoorbeelden:

Zon/Maan = Mercurius = motivatie voor communicatie of transport, bijvoorbeeld als schrijver of busschauffeur

Zon/Maan = Venus = motivatie voor het mooier of prettiger maken van de wereld, bijvoorbeeld door stijl of diplomatie of amusement

Zon/Maan = Jupiter = motivatie voor groei, ontwikkeling, overtuiging en/of reizen, bijvoorbeeld als international of als uitgever

Zon/Maan = Saturnus = motivatie voor structuur en orde, bijvoorbeeld in de bouw of als bestuurder/manager

Zon/Maan = Uranus = motivatie voor spanning, vernieuwing en alternatieven, waardoor men soms een buitenbeentje kan zijn.

Zon/Maan = Neptunus = motivatie voor het immaterieel gebied van kunst, geloof en alles wat niet direct tastbaar is (bijvoorbeeld de geur van parfums)

Zon/Maan = Pluto = motivatie om te winnen en te domineren, door geld te verdienen, in de politiek of door invloed uit te oefenen op de massa

Zon/Maan = Maansknoop: je familie of ‘natie’ bepaalt een groot deel van je motivatie

Zon/Maan = Ascendant = je directe omgeving en omstandigheden motiveren je

Zon/Maan = MC = je status en positie in de maatschappij of je afkomst motiveren je (noblesse oblige)

Zon/Maan = Ceres = je roots, het moederschap, voeding en overerving zijn je motivatie.

Zon/Maan = Pholus = gemotiveerd om steeds weer een slag te maken, met het risico van kwetsbaarheid

Zon/Maan = Pallas wordt gemotiveerd door terugkerende patronen

Etc. etc.

MIDPUNT ASCENDANT/MC

AC/MC met Jupiter maakt in de kern positief, een international of iemand die steun krijgt of vindt. Vaak is date en geslaagd figuur in de samenleving.

AC/MC met Venus is het kenmerk van de diplomaat, iemand met stijl die gracious of complimenteus deuren opent of de wereld mooier maakt.

AC/MC met Saturnus is in de kern een bestuurder, een classicus of een bouwer.

AC/MC met Uranus daarentegen vernieuwt, vindt uit en en verbetert (in eigen ogen dan) de wereld, desnoods als rebel of revolutionair.

AC/MC met Mars is in de kern prestatiegericht, gedreven, soms een militair, soms in de sport en bij vrouwen gaat het soms om het cruciaal belang van mannen in hun leven.

AC/MC met Maan is betrokken en emotioneel, soms partijdig.

AC/MC met Mercurius brengt vooral boodschappen over.

AC/MC met Zon valt erg op, misschien als leider of ‘ster’

AC/MC met Neptunus vind je in de softe sector.

AC/MC met Pluto is een autoriteit op enig gebied.

Reacties gesloten