Neptunus in Vissen

Advertenties

GESCHIEDENIS VAN NEPTUNUS IN HET TEKEN VISSEN

Op 4 april 2011 om 13:37 UT (15:37 in Nederland) stond Neptunus in het astrologisch teken Vissen. De laatste graden van Neptunus in Waterman gingen samen met revoltes in Noord-Afrika. Een korte studie van de geschiedenis van de beweging van Neptunus naar het teken Vissen leert dat zo’n overgang te maken heeft met nieuwe ideologie, historische gebeurtenissen in het Christendom en … revolutie. Als in maart 2025 Neptunus het teken Vissen verlaat voor Ram zullen we weten wat Neptunus in Vissen in onze tijd gebracht heeft. Misschien kunnen we vooruit kijken door om te zien naar vier van de vorige keren dat Neptunus van teken veranderde naar Vissen.

Zo zagen we in 1357 de opstand in Parijs, geleid door Etienne Marcel. Die opstand had te maken met de omstandigheden waarin mensen leefden maar markeerde ook het einde van het tijdperk waarin landbezit belangrijker was dan het drijven van handel. De burgers en de steden namen de macht over van de adel.

In 1521 ging het om Martin Luther, de man die het Christendom veranderde. Zijn boeken werden in dat jaar verboden en hij begon aan de vertaling van de bijbel uit het Latijn. Het protestantisme heeft belangrijke politieke en religieuze veranderingen gebracht.

Dan was er 1684, het jaar van de Heilige Liga, een verbond dat werd gesloten nadat Wenen was ontzet. Doel was de verdrijving van de Ottomanen. In 1699 (toen Neptunus het teken Ram inging) werd de vrede gesloten. Het doel was bereikt.

In 1848 was er het jaar van de revoluties in verschillende Europese landen: Frankrijk, Oostenrijk en Hongarije, Duitsland (Berlijn), Stockholm, Zwitserland….en Nederland kreeg tegen de wil van de vorst in een nieuwe grondwet (op 3 november 1848).

Kortom, Neptunus in Vissen heeft te maken met nieuwe (wendingen in) ideologie en religie en met volksopstanden, althans in Europa. Nu zijn er altijd wel ergens veranderingen, maar deze zijn typerend voor de betekenis van Neptunus en Vissen. De panelen verschuiven op ideologisch gebied. Nog een voorbeeld:

In 376 begon de Grote Volksverhuizing die de laatste slag toebracht aan het Romeinse Rijk en het begin van de Middeleeuwen inluidde (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Volksverhuizing ). Van februari 375 tot maart 379 bevond Neptunus zich in de eerste graden van Vissen. Ook toen viel Neptunus in Vissen samen met religieuze of ideologische twisten, revoluties en oorlogen. De Grote Volksverhuizing duurde eeuwen. Het begin ervan was met Neptunus in de eerste graden van Vissen, net als in de periode april 2011-2014.

Reacties gesloten